Evra plastry antykoncepcyjne 6 mg + 600 µ 3 sztuki
Na receptę

Evra plastry antykoncepcyjne 6 mg + 600 µ 3 sztuki

0,0 (0)
Cena
43,55 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.
DARMOWA DOSTAWA W 24H
Typ preparatu:
Producent:
Janssen-Cilag International N.v.
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster Norelgestrominum + Ethinylestradiolum

Spis Treści

Informacje podstawowe
Ważne przed zastosowaniem leku Evra
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Dawkowanie / zastosowanie plastrów
Działania niepożądane / skutki uboczne
Przechowywanie
Informacje dodatkowe

Informacje podstawowe

Evra to złozony środek antykoncepcyjny w formie plastrów. Substancjami aktywnymi w leku są dwa hormony: norelgestromin i etynyloestradiol. Evra system transdermalny jest formą antykoncepcji u kobiet. Lekarz przepisuje tą formę antykoncepcji kobietom w wieku rozrodczym.

Skład leku

Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu i 600 mikrogramów etynyloestradiolu.

Substancje czynne są uwalniane przez 7 dni ze średnią prędkością 203 mikrogramów norelgestrominu oraz 34 mikrogramów etynyloestradiolu w ciągu 24 godzin.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: warstwa tylna: warstwa zewnętrzna – polietylen z dodatkiem barwnika, o małej gęstości, warstwa wewnętrzna – poliester; warstwa środkowa: klej poliizobutylenowo-polibutenowy, krospowidon, nietkany materiał z poliestru, mleczan laurylowy; warstwa trzecia: powłoka z tereftalanu polietylenu (PET) pokryta polidimetylosiloksanem.

Evra jest cienkim systemem transdermalnym, plastrem z tworzywa sztucznego, koloru beżowego z napisem ”EVRA”. Po zdjęciu przezroczystej warstwy ochronnej z tworzywa sztucznego, plaster przykleja się stroną pokrytą klejem na skórę.

Ważne przed zastosowaniem leku EVRA

Leku nie stosuje sie jeśli:

 • pacjentka ma uczulenie na norelgestromin, etynyloestradiol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjentki występują/ występowały zakrzepy krwi w nogach, płucach lub innych organach
 • jeśli pacjentka ma zaburzenia wpływające na krzepliwość krwi
 • przed zabiegami chirurgicznymi jeżeli po nich nie będzie chodziła przez długi czas
 • po zawale serca lub udarze
 • pacjentka choruje/ chorowała na dusznicę bolesną
 • ciężka cukrzyca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • wysokie stężenie cholestrerolu i trójglicerydów
 • chorobę nazywaną hiperhomocysteinemią
 • pacjentka ma migreny z aurą
 • u pacjentki stwierdzono nowotwory piersi, trzonu macicy, szyjki macicy lub pochwy.
 • u pacjentki wystąpiły kiedykolwiek nowotwory wątroby lub jakiekolwiek schorzenia wątroby z powodu których nie działa ona prawidłowo.
 • jeśli u pacjentki występują niewyjaśnione krwawienia z pochwy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli u pacjentki wystąpiły kiedykolwiek objawy:

 • choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego;
 • toczeń rumieniowaty układowy;
 • zespół hemolityczno-mocznicowy;
 • niedokrwistość sierpowata
 • podwyższony poziom tłuszczu we krwi (hipertrigliceridemia) lub dodatni wywiad rodzinny dla tej choroby.
 • zakrzepowe zapalenie żył powierzchniowych, żylaki

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Leku EVRA nie wolno stosować u dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem miesiączkowania.

Interakcje z lekami

Niektóre leki i preparaty ziołowe mogą wpływać na obniżenie skuteczności leku EVRA. Należy poinformować lekarza w przypadku stosowania następujących leków:

 • niektóre leki stosowane w leczeniu HIV/AIDS (takie jak nelfinawir, rytonawir, newirapina, efawirenz),
 • lleki stosowane w leczeniu zakażeń (takie jak ryfampicyna, ryfabutyna i gryzeofulwina, penicyliny i tetracykliny),
 • leki przeciwpadaczkowe (takie jak topiramat, fenobarbital, fenytoina, karbamazepina, prymidon, oksykarbazepina, felbamat, octan eslikarbazepiny i rufinamid),
  (fos)aprepitant (lek stosowany w leczeniu nudności),
 • bosentan (lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym naczyń płuc),
 • preparaty z dziurawca

EVRA może również powodować, że niektóre leki będą mniej skuteczne. Zalicza się do nich:

 • leki zawierające cyklosporynę,
 • lamotryginę stosowaną w padaczce

Ciąża i karmienie piersią

Nie należy stosować tego leku w czasie ciąży i karmienia piersią

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek  nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Antykoncepcja a ryzyko nowotworów

Rak szyjki macicy
Nowotwory szyjki macicy również występują częściej u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jednak może to być spowodowane innymi czynnikami, w tym choroby przenoszone drogą płciową.

Rak piersi
Opisywano częstsze występowanie raka piersi u kobiet przyjmujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne, jednak nie wiadomo czy jest to spowodowane ich stosowaniem.
Wykrywanie większej ilości raków piersi u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne może być spowodowane częstszymi badaniami kontrolnymi przeprowadzanymi u tych kobiet. Może to oznaczać, że istnieje większa szansa na wykrycie raka piersi.
Zwiększone ryzyko stopniowo zmniejsza się po odstawieniu złożonych hormonalnych leków antykoncepcyjnych. Po dziesięciu latach ryzyko jest takie samo jak u kobiet, które nigdy nie stosowały złożonej hormonalnej antykoncepcji.

Nowotwory wątroby
Donoszono o rzadkich przypadkach łagodnych guzów wątroby, w których nie wykryto komórek rakowych u kobiet stosujących złożone hormonalne środki antykoncepcyjne. Jeszcze rzadziej obserwowano występowanie guzów wątroby, które są nowotworami. Mogą one powodować krwotok wewnętrzny z bardzo silnym bólem brzucha. Jeżeli opisany stan wystąpi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Dawkowanie / zastosowanie plastrów

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.

Ile plastrów, należy użyć?

 • Tygodnie 1., 2. i 3.: Należy przykleić i zostawić jeden plaster dokładnie na siedem dni.
 • Tydzień 4.: Nie stosuje się żadnego plastra w tym tygodniu.

W razie niestosowania hormonalnej antykoncepcji w poprzednim cyklu
Można rozpocząć przyjmowanie tego leku w pierwszym dniu kolejnego krwawienia miesiączkowego.
Gdy upłynął jeden lub więcej dni od momentu pojawienia się krwawienia miesiączkowego należy zapytać lekarza o czasowe zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Zmiana metody antykoncepcji z doustnej tabletki antykoncepcyjnej na system transdermalny EVRA
W przypadku zmiany metody antykoncepcji z doustnej tabletki antykoncepcyjnej na plaster EVRA:
należy poczekać do momentu pojawienia się krwawienia miesiączkowego,
następnie należy przykleić pierwszy plaster w ciągu pierwszych 24 godzin krwawienia miesiączkowego.

Jeżeli plaster zostanie przyklejony po upływie „Dnia 1.” krwawienia miesiączkowego, należy:
stosować niehormonalną metodę antykoncepcji do „Dnia 8.”, kiedy następuje zmiana plastra.

Jeżeli krwawienie miesiączkowe nie wystąpi w ciągu 5 dni od przyjęcia ostatniej doustnej tabletki antykoncepcyjnej, należy skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku EVRA.

Zmiana metody antykoncepcji z tabletek zawierających wyłącznie progestagen, wkładki lub zastrzyków na lek EVRA
Stosowanie leku EVRA można rozpocząć w dowolnym dniu po zaprzestaniu stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen, w dniu usunięcia wkładki lub w dniu przypadającego kolejnego zastrzyku.
Należy nakleić plaster pierwszego dnia po zaprzestaniu stosowania tabletek zawierających wyłącznie progestagen, w dniu usunięcia wkładki lub w dniu przypadającego kolejnego zastrzyku.
Jednocześnie należy stosować niehormonalną metodę antykoncepcji do „Dnia 8.”, kiedy następuje zmiana plastra.

Po przerwaniu ciąży lub poronieniu przed 20 tygodniem ciąży
Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.
Można rozpocząć przyjmowanie leku od razu.

Gdy upłynął jeden lub więcej dni od przerwania ciąży lub poronienia do rozpoczęcia przyjmowania tego leku, należy zapytać lekarza o czasowe zastosowanie niehormonalnej metody antykoncepcji.

Po przerwaniu ciąży lub poronieniu po 20 tygodniu ciąży
Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.

Można rozpocząć przyjmowanie leku w Dniu 21. po przerwaniu ciąży lub poronieniu lub w pierwszym dniu okresu, zależnie od tego, co będzie wcześniej.

Po porodzie
Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.
Jeśli kobieta nie karmi piersią, nie należy rozpoczynać stosowania tego leku wcześniej niż 4 tygodnie po porodzie.
W przypadku, gdyby kobieta zaczęła stosować lek później niż 4 tygodnie po porodzie należy przez pierwsze 7 dni stosowania tego leku stosować dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.

Gdyby po porodzie doszło do stosunku płciowego, należy przed rozpoczęciem stosowania tego leku poczekać do pierwszego krwawienia miesiączkowego lub zwrócić się do lekarza prowadzącego by wykluczyć ciążę.

Karmienie piersią
Należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.
Nie należy stosować tego leku podczas karmienia piersią lub jeśli kobieta planuje karmienie piersią (patrz również punkt 2 Ciąża i karmienie piersią).

Ważne informacje w czasie stosowania plastrów

 • Należy zmieniać plaster EVRA zawsze tego samego dnia tygodnia. Wynika to z faktu, że plaster został zaprojektowany tak, aby działać przez 7 dni.
 • W żadnym przypadku nie wolno dopuścić, aby przerwa pomiędzy okresami stosowania plastrów wynosiła więcej niż 7 kolejnych dni.
 • W tym samym czasie może być stosowany tylko jeden plaster.
 • Nie należy przecinać plastra ani naruszać go w jakikolwiek sposób.
 • Należy unikać naklejania plastra na obszarach zaczerwienionej, podrażnionej lub uszkodzonej skóry.
 • Plaster musi ściśle przylegać do skóry, żeby prawidłowo działał.
 • Plaster należy mocno docisnąć, żeby jego krawędzie dobrze przylegały.
 • Nie należy używać kremów, olejków, płynnych pudrów, pudrów czy makijażu na skórę w miejscu, gdzie przyklejany jest plaster lub blisko przyklejonego plastra.
 • Może to spowodować odklejenie się plastra.
 • Nie należy przyklejać nowego plastra w tym samym miejscu, co poprzedni plaster, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo wystąpienia podrażnienia skóry.
 • Należy sprawdzać codziennie, czy plaster nie odpadł.
 • Nie należy przerywać stosowania plastrów nawet wtedy, gdy kontakty seksualne są rzadkie.

Jak stosować plastry:

 • Jeżeli po raz pierwszy stosuje się lek EVRA, należy poczekać do dnia wystąpienia krwawienia miesiączkowego.
 • Pierwszy plaster antykoncepcyjny należy przykleić w ciągu 24 godzin od rozpoczęcia miesiączki.
 • Jeżeli plaster został przyklejony po pierwszej dobie miesiączki, należy stosować niehormonalny środek antykoncepcyjny do Dnia 8., kiedy zmienia się plaster.
 • Dzień, w którym przykleja się pierwszy plaster stanowi „Dzień 1.”. „Dzień zmiany plastra” musi przypadać zawsze na ten sam dzień każdego tygodnia.
  Należy wybrać miejsce na ciele, w którym będzie przyklejony plaster.
 • Plaster powinien być zawsze przyklejany na czystą, suchą, nieowłosioną skórę.
 • Należy przykleić plaster na skórze pośladków, brzucha, zewnętrznej górnej części ramienia lub górnej części pleców – w miejscach, w których ciasna odzież nie będzie ocierała plastra.
 • Plastra nigdy nie wolno umieszczać na piersiach.

Należy otworzyć palcami foliową saszetkę

 • Należy otworzyć rozdzierając wzdłuż brzegu (nie wolno używać nożyczek).
 • Należy uchwycić mocno róg plastra i wyjąć go ostrożnie z foliowej saszetki.
 • Na powierzchni plastra znajduje się przezroczysta folia ochronna.
 • Czasami plastry mogą przyklejać się do wewnętrznej strony saszetki – należy zachować ostrożność, by przypadkowo nie usunąć przezroczystej folii podczas wyjmowania plastra.
 • Następnie należy odkleić połowę ochronnej, przezroczystej folii (patrz rysunek).
 • Należy unikać dotykania powierzchni klejącej.

Plaster należy przyłożyć do skóry

 • Następnie usunąć pozostałą połowę folii ochronnej.
 • Mocno przyciskać plaster dłonią przez 10 sekund.
 • Należy upewnić się, że brzegi plastra mocno przylegają do skóry.

Plaster należy nosić przez 7 dni (jeden tydzień)

 • W pierwszym „Dniu zmiany plastra”, tj. w Dniu 8. należy odkleić zużyty plaster.
  Należy natychmiast przykleić nowy plaster.
 • W Dniu 15. (Tydzień 3.) należy odkleić zużyty plaster.
  Należy przykleić kolejny, nowy plaster.

Razem daje to trzy tygodnie z naklejonymi plastrami.

Nie należy nosić plastra w Tygodniu 4. (od Dnia 22. do Dnia 28.).

W tym okresie powinno wystąpić krwawienie.

Podczas tego tygodnia kobieta jest zabezpieczona przed zajściem w ciążę tylko w przypadku, gdy w zalecanym czasie przyklei następny plaster.

Następnie należy rozpocząć nowy, czterotygodniowy cykl

Należy przykleić nowy plaster w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”, tj. w następnym dniu po Dniu 28.
Należy to zrobić niezależnie od momentu, kiedy krwawienie rozpoczyna się lub kończy.

Jeżeli pacjentka chce zmienić „Dzień zmiany plastra” na inny dzień tygodnia, należy porozmawiać z lekarzem prowadzącym.
Należy zakończyć aktualny cykl, zdejmując trzeci plaster we właściwym dniu. W Tygodniu 4. można wybrać nowy „Dzień zmiany plastra”, naklejając pierwszy plaster EVRA następnego cyklu w wybranym dniu. W żadnym wypadku przerwa pomiędzy stosowaniem plastrów nie może przekraczać 7 kolejnych dni.

W celu przesunięcia krwawienia miesiączkowego należy nakleić następny plaster na początku Tygodnia 4. (w Dniu 22.) zamiast przerwy w Tygodniu 4. Może wystąpić niewielkie krwawienie. Nie należy stosować więcej niż 6 plastrów (czyli nie dłużej niż 6 tygodni) z rzędu. Po zastosowaniu 6 plastrów (przez kolejne 6 tygodni) nie przyklejać plastra w Tygodniu 7. Po 7 dniach przykleić plaster przyjmując ten dzień jako Dzień 1 rozpoczętego nowego cyklu. Należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed decyzją o przesunięciu krwawienia miesiączkowego.

Codzienne czynności podczas stosowania plastrów
Normalne czynności, takie jak kąpiel lub prysznic, korzystanie z sauny czy ćwiczenia fizyczne, nie powinny wpływać na skuteczność działania plastra.
Plaster został tak zaprojektowany, by pozostawał na swoim miejscu podczas tego rodzaju aktywności.
Jednakże zaleca się sprawdzenie, czy plaster nie odkleił się po wykonaniu wymienionych wyżej czynności.

Jeżeli zachodzi potrzeba umieszczenia plastra w innym miejscu w dniu innym niż „Dzień zmiany plastra”
Jeżeli plaster powoduje podrażnienie skóry lub występuje dyskomfort przy jego noszeniu.
Można go odkleić i zastąpić nowym plastrem w innym miejscu ciała do czasu kolejnego „Dnia zmiany plastra”.
Jednocześnie można stosować tylko jeden plaster.

Jeżeli występują trudności z pamiętaniem, by zmieniać plaster
Należy porozmawiać z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o tym, jak ułatwić zmianę plastra oraz o ewentualnej potrzebie zastosowania innej metody antykoncepcji.
Jeżeli plaster zaczyna luźno przylegać, jego brzegi odstają lub odklejają się Przez okres krótszy od jednego dnia (do 24 godzin).
Należy postarać się przykleić plaster ponownie lub natychmiast przykleić nowy plaster.
Nie jest konieczna inna zabezpieczająca metoda antykoncepcji.
„Dzień zmiany plastra” powinien pozostać bez zmian.
Nie należy starać się ponownie przyklejać plaster, jeżeli:
nie jest już wystarczająco klejący,
skleił się lub przykleił do innej powierzchni,
przykleił się do niego inny materiał,
po raz drugi luźno przylegał lub odkleił się.
Nie należy używać taśm klejących lub opasek, by utrzymać plaster na miejscu.
Jeśli nie udaje się ponownie przykleić plastra, należy natychmiast przykleić nowy.

Przez okres dłuższy niż jeden dzień (24 godziny lub dłużej) lub jeżeli nie ma pewności, ile czasu upłynęło.
Należy natychmiast rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl poprzez przyklejenie nowego plastra.
W tym momencie następuje nowy „Dzień 1.” oraz nowy „Dzień zmiany plastra”.
Przez pierwszy tydzień nowego cyklu należy stosować niehormonalną metodę antykoncepcji.

W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad możliwe jest zajście w ciążę.

Jeżeli nastąpi pominięcie zmiany plastra

Na początku każdego cyklu (Tydzień pierwszy (Dzień 1.):
Jeżeli nastąpi pominięcie przyklejenia plastra, istnieje szczególnie wysokie ryzyko zajścia w ciążę.
Istnieje konieczność stosowania niehormonalnej metody antykoncepcji jako dodatkowego zabezpieczenia przez jeden tydzień.
Należy przykleić pierwszy plaster nowego cyklu zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia
W tym momencie następuje nowy „Dzień zmiany plastra” oraz nowy „Dzień 1.”

W środku cyklu (Tydzień 2. lub 3.):
Jeżeli nastąpi pominięcie zmiany plastra w ciągu jednego do dwóch dni (do 48 godzin).
Należy przykleić nowy plaster zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia
Nowy plaster należy przykleić w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”.

Nie jest konieczna dodatkowa zabezpieczająca metoda antykoncepcji.

Przez więcej niż 2 dni (48 godzin lub więcej)
Jeżeli nastąpi pominięcie zmiany plastra w czasie dłuższym niż 2 dni (48 godzin lub dłużej) istnieje ryzyko zajścia w ciążę.
Należy rozpocząć nowy czterotygodniowy cykl zaraz po uświadomieniu sobie pominięcia, przyklejając nowy plaster.
W tym momencie następuje nowy „Dzień zmiany plastra” i nowy „Dzień 1.”.
Przez pierwszy tydzień nowego cyklu istnieje konieczność stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

Przy końcu cyklu (Tydzień 4.):
Jeżeli nie usunie się plastra we właściwym czasie.
Należy odkleić go zaraz po uświadomieniu sobie tego faktu.
Następny cykl należy rozpocząć w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”, tj. w dniu po Dniu 28.

Nie ma konieczności stosowania dodatkowej zabezpieczającej metody antykoncepcji.

W przypadku braku bądź nieregularnych krwawień podczas stosowania leku EVRA Podczas stosowania tego leku w tygodniach z naklejonym plastrem mogą wystąpić nieoczekiwane krwawienia z pochwy lub plamienia
Objawy te zwykle ustępują po kilku pierwszych cyklach.
Plamienia i niewielkie krwawienia mogą być również spowodowane błędami w stosowaniu plastrów.
Nie należy przerywać stosowania tego leku, a jeśli krwawienie utrzymuje się dłużej niż przez pierwsze trzy cykle, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli w tygodniu bez naklejonego plastra (Tydzień 4.) nie wystąpi krwawienie z odstawienia, należy mimo wszystko przykleić nowy plaster w normalnie przypadającym „Dniu zmiany plastra”.
Jeśli ten lek był stosowany właściwie, a krwawienie nie występuje, nie oznacza to koniecznie zajścia w ciążę.
Jednakże jeśli nie wystąpią dwa kolejne krwawienia, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż może to oznaczać zajście w ciążę.

W przypadku przyklejenia (w jednym czasie) więcej niż jednego plastra EVRA
Konieczne jest usunięcie plastrów i natychmiastowy kontakt z lekarzem.

Zastosowanie zbyt wielu plastrów może spowodować wystąpienie poniższych objawów:

 • nudności i wymioty,
 • krwawienie z pochwy.

Przerwanie stosowania leku EVRA
Mogą wystąpić nieregularne lub skąpe krwawienia miesięczne lub ich brak. Dzieje się tak zwykle w ciągu pierwszych 3 miesięcy, szczególnie w przypadkach, kiedy przed stosowaniem leku EVRA krwawienia miesiączkowe były nieregularne.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, ten lekmoże powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo częste skutki uboczne:

Częste skutki uboczne:

 • zakażenia drożdżakowe pochwy, niekiedy zwane pleśniawkami,
 • zaburzenia nastroju takie jak depresja, zmiany nastroju lub huśtawki nastroju, lęk, płaczliwość,
 • zawroty głowy,
 • migrena,
 • ból brzucha lub wzdęcie,
 • wymioty lub biegunka,
 • trądzik, wysypka, świąd skóry lub podrażnienie skóry,
 • skurcze mięśni,
 • zaburzenia ze strony piersi takie jak ból, powiększenie lub guzki w piersiach,
 • zmiany cyklu miesięcznego, skurcze macicy, bolesne krwawienia, upławy z pochwy,
 • reakcje skórne w miejscu przyklejenia plastra (takie jak zaczerwienienie, podrażnienie, świąd lub wysypka),
 • uczucie zmęczenia lub złe samopoczucie,
 • zwiększenie masy ciała.
 • Niezbyt częste objawy niepożądane (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 kobiet):
 • reakcja alergiczna, pokrzywka,
 • obrzęki spowodowane zatrzymaniem wody w organizmie,
 • zwiększone stężenie lipidów we krwi (takich jak cholesterol czy trójglicerydy),
 • zaburzenia snu (bezsenność),
 • zmniejszenie libido,
 • wyprysk, zaczerwienienie skóry,
 • nieprawidłowe wytwarzanie mleka,
 • zespół napięcia przedmiesiączkowego,
 • suchość pochwy,
 • inne reakcje skórne w miejscu przyklejenia plastra,
 • obrzęki,
 • wysokie ciśnienie tętnicze lub wzrost ciśnienia tętniczego,
 • zwiększony apetyt,
 • wypadanie włosów,
 • nadwrażliwość na światło słoneczne.

Rzadkie skutki uboczne

 • szkodliwe zakrzepy krwi w żyle lub tętnicy,
 • zawał serca
 • udar
 • miniudar lub przejściowe objawy udaru, znane jako przemijający napad niedokrwienny
 • zakrzepy krwi w wątrobie, żołądku/jelicie, nerkach lub oku
 • rak piersi, szyjki macicy lub wątroby,
 • problemy w miejscu przyklejenia plastra takie jak wysypka, pęcherze lub owrzodzenia,
 • łagodne nienowotworowe guzki w piersiach lub w wątrobie,
 • włókniaki macicy,
 • gniew lub uczucie frustracji,
 • zwiększone libido,
 • zaburzenia smaku,
 • problemy w przypadku stosowania soczewek kontaktowych,
 • nagłe ostre zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi (przełom nadciśnieniowy),
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego lub jelita grubego,
 • nieprawidłowy wymaz z szyjki macicy,
 • brązowe plamki lub plamy na skórze twarzy,
 • kamienie żółciowe lub zablokowanie przewodu żółciowego,
 • zażółcenie skóry i oczu,
 • nieprawidłowe stężenie glukozy lub insuliny we krwi,
 • obrzęk twarzy, ust, gardła lub języka,
 • wysypka na skórze z tkliwymi czerwonymi guzkami na udach lub podudziach,
 • świąd skóry,
 • łuskowata, łuszcząca się, swędząca i zaczerwieniona skóra,
 • zahamowanie laktacji,
 • upławy z pochwy,
 • zastój płynów w kończynach dolnych,
 • zastój płynów,
 • obrzęk ramion, dłoni, nóg lub stóp.

W przypadku wystąpienia rozstroju żołądka
Wymioty lub biegunka nie powinny mieć wpływu na ilość hormonów wchłoniętych z leku EVRA.
W przypadku rozstroju żołądka nie ma potrzeby stosowania dodatkowych środków antykoncepcyjnych.

W czasie pierwszych 3 cykli możliwe są plamienia, delikatne krwawienie, tkliwość piersi lub nudności. Objawy te powinny zazwyczaj ustąpić, ale jeśli tak się nie stanie należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C PL-02-222 Warszawa

Przechowywanie leku

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i pudełku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Informacje dodatkowe

Podmiot odpowiedzialny:

Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse Belgia

Wytwórca:
Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30
B-2340 Beerse Belgia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Polska
JANSSEN–CILAG Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24
PL-02-135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00


Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2015

 

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.