Na receptę

BETO 100 ZK (IMP.ROW.) *30

0,0 (0)
Cena
14,17 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Inpharm Sp. Z O. O.
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Skład:

Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 95 mg metoprololu bursztynianu (Metoprololi succinas), co odpowiada 100 mg metoprololu winianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza, glukoza i 7,11 mg laktozy w postaci laktozy jednowodnej.

Postać farmaceutyczna:

Jasnożółte, podłużne tabletki z linią podziału po obu stronach.

Tabletki można podzielić na równe dawki.

Wskazania do stosowania:

- Nadciśnienie tętnicze.

- Dławica piersiowa.

- Zaburzenia rytmu serca, zwłaszcza częstoskurcz nadkomorowy.

- Zapobieganie zgonowi z przyczyn sercowych i ponownemu zawałowi mięśnia sercowego po przebytej ostrej fazie zawału serca.

- Kołatanie serca spowodowane zaburzeniami czynnościowymi serca.

- Zapobieganie migrenie.

- Stabilna objawowa niewydolność serca (klasa II-IV według NYHA, frakcja wyrzutowa lewej komory <40%) w skojarzeniu z innymi metodami leczenia niewydolności serca (patrz punkt 5.1).

Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat

- Nadciśnienie tętnicze.

Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki zawierające metoprololu bursztynian należy przyjmować raz na dobę, najlepiej podczas śniadania. Tabletki należy połykać w całości lub podzielone, nie należy ich jednak żuć ani kruszyć. Tabletki należy popijać wodą (co najmniej połową szklanki).

Dawkę należy ustalać indywidualnie do potrzeb i dolegliwości danego pacjenta. Lek powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i pod jego ścisłą kontrolą.

Nadciśnienie tętnicze

Dla pacjentów z lekkim do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym 47,5 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 50 mg metoprololu winianu) raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) na dobę lub dodać do schematu leczenia inny lek przeciwnadciśnieniowy.

Dławica piersiowa

95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) raz na dobę. W razie konieczności do schematu leczenia można dodać inne leki stosowane w leczeniu choroby wieńcowej.

Zaburzenia rytmu serca

95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) raz na dobę.

Leczenie profilaktyczne po zawale mięśnia sercowego

190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu) raz na dobę.

Kołatania serca spowodowane czynnościowymi zaburzeniami serca

95 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100 mg metoprololu winianu) raz na dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 200 mg metoprololu winianu).

Zapobieganie migrenie

95-190 mg metoprololu bursztynianu (co odpowiada 100-200 mg metoprololu winianu) raz na dobę.

Przeciwwskazania:

- Rozpoznana nadwrażliwość na metoprolol i pochodne związki lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; nadwrażliwość na inne leki beta-adrenolityczne (możliwa jest krzyżowa nadwrażliwość między beta-adrenolitykami).

- Blok przedsionkowo-komorowy drugiego lub trzeciego stopnia.

- Nieleczona niewydolność serca (obrzęk płuc, zastój krwi lub niedociśnienie) i stałe lub okresowe stosowanie leków zwiększających kurczliwość mięśnia sercowego (agonistów receptorów beta-adrenergicznych).

- Objawowa i klinicznie istotna bradykardia zatokowa (czynność serca <50/min).

- Zespół chorego węzła zatokowego.

- Wstrząs kardiogenny.

- Ciężkie zaburzenia obwodowego krążenia tętniczego.

- Niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe <90 mm Hg).

- Kwasica metaboliczna.

- Ciężka astma oskrzelowa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc.

- Nieleczony guz chromochłonny

- Jednoczesne stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (innych niż inhibitory MAO-B).

- Podejrzenie zawału lub stwierdzony zawał mięśnia sercowego z częstością akcji serca poniżej 45 do 50 uderzeń/min, odstępem P-R dłuższym niż 0,24 sekundy, ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg i (lub) ciężka niewydolność serca.

Ponadto metoprololu nie wolno stosować u pacjentów z niewydolnością serca i powtarzającym się ciśnieniem skurczowym poniżej 100 mm Hg (wskazane jest badanie przed rozpoczęciem leczenia).

Jednoczesne podawanie dożylne antagonistów wapnia typu werapamilu i diltiazemu lub innych leków o działaniu przeciwarytmicznym (jak dyzopiramid) jest przeciwwskazane z wyjątkiem oddziału intensywnej opieki medycznej.

Działania niepożądane:

Działania niepożądane są przeważnie lekkie i przemijające. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące działań niepożadanych zostały szczegółowo opisane w ulotce informacyjnej dołączonej do opakowania leku.

Jeżeli pacjent ma jakiekowliek wątpliwości co do stosowania leku powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym bądź też zasięgnąć informacji u farmaceuty.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.