Na receptę

Nolpaza 40 mg, 90 tabletek dojelitowych

0,0 (0)
Cena leku zależy od przysługującej odpłatności umieszczonej na recepcie.
Wybierz odpłatność
bez refundacji
poziom odpłatności 50%
Cena 19,61 zł do 39,22 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Krka Pharm.d.d. Novo Mesto
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Nolpaza 40 mg, 90 tabletek dojelitowych

pantoprazolum

Co to jest lek Nolpaza i w jakim celu się go stosuje

Nolpaza jest selektywnym „inhibitorem pompy protonowej”, lekiem, który zmniejsza ilość kwasu
solnego wytwarzanego w żołądku. Lek Nolpaza jest stosowany w leczeniu chorób żołądka i jelit
związanych z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego.

Lek Nolpaza jest stosowany:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
- W refluksowym zapaleniu przełyku; stan zapalny przełyku (odcinek łączący gardło
z żołądkiem), któremu towarzyszy cofanie się kwasu solnego z żołądka do przełyku.

Dorośli:
- W zakażeniach bakterią Helicobacter pylori u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka
i dwunastnicy w skojarzeniu z 2 antybiotykami (leczenie eradykacyjne), w celu usunięcia
bakterii i zapobieganiu nawrotom owrzodzenia.
- W chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
- W zespole Zollingera-Ellisona i innych stanach chorobowych, związanych z nadmiernym
wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

Kiedy nie stosować leku Nolpaza

- jeśli pacjent ma uczulenie na pantoprazol, sorbitol lub którykolwiek z pozostałych składników
tego leku.
- jeżeli u pacjenta stwierdzono uczulenie na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nolpaza należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.
- Jeżeli u pacjenta występują poważne problemy z wątrobą. Należy poinformować lekarza, jeśli
kiedykolwiek występowały zaburzenia czynności wątroby. Lekarz zleci częstszą kontrolę
enzymów wątrobowych, zwłaszcza w przypadku długotrwałego przyjmowania leku Nolpaza.
W przypadku zwiększenia aktywności enzymów wątrobowych lekarz przerwie leczenie.
- Jeżeli u pacjenta występuje niedobór witaminy B12 lub czynniki ryzyka zmniejszonego
stężenia witaminy B12, a pacjent leczony jest długotrwale pantoprazolem. Podobnie jak
w przypadku wszystkich leków zmniejszających (hamujących) wydzielanie kwasu solnego
w żołądku, pantoprazol może prowadzić do zmniejszonego wchłaniania witaminy B12.
- Jeśli pacjent przyjmuje inhibitory proteazy HIV, takie jak atazanawir (stosowany w leczeniu
zakażenia HIV) jednocześnie z pantoprazolem, powinien poprosić lekarza o szczegółową
poradę.
- Stosowanie inhibitora pompy protonowej, takiego jak pantoprazol, zwłaszcza przez okres
powyżej 1 roku, może nieznacznie zwiększyć ryzyko złamań kości biodrowej, kości
nadgarstka lub kręgosłupa. Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent ma osteoporozę lub
jeśli stosuje kortykosteroidy (które mogą zwiększać ryzyko osteoporozy).
- Jeśli pacjent przyjmuje lek Nolpaza przez okres dłuższy niż trzy miesiące, może dojść u niego
do zmniejszenia stężenia magnezu we krwi, co w konsekwencji może powodować zmęczenie,
tężyczkę, zaburzenia orientacji, drgawki, zawroty głowy i komorowe zaburzenia rytmu serca.
Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy poinformować o tym
lekarza. Niskie stężenie magnezu we krwi może również spowodować zmniejszenie stężenia
potasu i wapnia we krwi. Lekarz może zadecydować o konieczności okresowego badania
stężenia magnezu we krwi pacjenta.
- Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja skórna w wyniku stosowania leku
podobnego do leku Nolpaza, który zmniejsza wydzielanie kwasu żołądkowego.
- Jeśli u pacjenta wystąpiła wysypka skórna, zwłaszcza w miejscach narażonych na działanie
promieni słonecznych, należy jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ
konieczne może być przerwanie stosowania leku Nolpaza. Należy również powiedzieć o
wszelkich innych występujących działaniach niepożądanych takich, jak ból stawów.
- Planowanym specyficznym badaniu krwi (stężenie chromatograniny A).

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeżeli wystąpią następujące objawy:
- niezamierzona utrata masy ciała;
- wymioty, w szczególności nawracające;
- krwawe wymioty, które mogą wyglądać jak ciemne fusy po kawie;
- krew w kale, czarny lub smolisty kał;
- problemy z przełykaniem lub ból w trakcie przełykania;
- ból w klatce piersiowej;
- ból brzucha;
- bladość i osłabienie (niedokrwistość);
- ciężka biegunka i (lub) utrzymująca się biegunka, ponieważ stosowanie leku Nolpaza wiąże się z
niewielkim zwiększeniem występowania zakaźnej biegunki.

Lekarz może zdecydować o konieczności wykonania badań w celu wykluczenia podłoża
nowotworowego choroby, ponieważ leczenie pantoprazolem może złagodzić objawy choroby
nowotworowej i opóźnić jej rozpoznanie. Jeśli objawy utrzymują się mimo leczenia, należy rozważyć
wykonanie dalszych badań.

W przypadku przyjmowania leku Nolpaza przez dłuższy czas (ponad 1 rok), lekarz zaleci
prawdopodobnie stałą obserwację. Należy w takim przypadku przy każdej wizycie u lekarza zgłaszać
wszelkie nowe i nieoczekiwane objawy oraz ich okoliczności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Nolpaza u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Nolpaza a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o innych lekach.
Ponieważ lek Nolpaza może wpływać na skuteczność działania innych leków należy poinformować
lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:
- Leki, takie jak ketokonazol, itrakonazol i pozakonazol (stosowane w leczeniu zakażeń
grzybiczych) lub erlotynib (stosowany w pewnych typach nowotworów), ponieważ Nolpaza
może hamować prawidłowe działanie tych i innych leków.
- Warfarynę i fenprokumon, które wpływają na gęstość krwi i zapobiegają zakrzepom. Może
istnieć konieczność wykonania dalszych badań.
- Leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV, takie jak atazanawir.
- Metotreksat (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycy i chorób
nowotworowych) w przypadku stosowania metotreksatu lekarz może czasowo przerwać
stosowanie leku Nolpaza, ponieważ pantoprazol może zwiększać stężenie metotreksatu we krwi.
- Fluwoksaminę (stosowaną w leczeniu depresji i innych zaburzeń psychicznych) – jeśli pacjent
przyjmuje fluwoksaminę lekarz może zlecić zmniejszenie dawki.
- Ryfampicynę (stosowaną w leczeniu zakażeń).
- Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum) (stosowane w leczeniu łagodnej depresji).

Nolpaza z jedzeniem i piciem

Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez
rozgryzania lub kruszenia, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pantoprazolu u kobiet w ciąży. Stwierdzono
przenikanie leku do mleka kobiet karmiących piersią. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży lub
kobiet, u których nie można wykluczyć ciąży, lub kobiet karmiących piersią jedynie wtedy, jeśli
lekarz uzna, że korzyść z jego stosowania jest większa, niż potencjalne ryzyko dla nienarodzonego
dziecka lub niemowlęcia.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nolpaza nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów
mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Pacjenci, u których wystąpią działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia,
nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Nolpaza zawiera sorbitol i sód
Ten lek zawiera 36 mg sorbitolu w każdej tabletce.
Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, a więc można powiedzieć, że
zasadniczo „nie zawiera sodu”.

Jak stosować lek Nolpaza

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kiedy i jak przyjmować lek Nolpaza

Tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. Tabletkę należy połknąć w całości, bez
rozgryzania lub kruszenia, popijając wodą.

Jeżeli lekarz nie zalecił innego dawkowania, zaleca się dawkowanie:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i starsza:
Leczenie refluksowego zapalenia przełyku
Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 2 tabletek na dobę.
Okres leczenia w przypadku refluksowego zapalenia przełyku wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni.
Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek.

Dorośli:
Leczenie zakażeń bakterią Helicobacter pylori u pacjentów z wrzodami dwunastnicy i wrzodami żołądka w połączeniu z dwoma antybiotykami (leczenie eradykacyjne).
Jedna tabletka dwa razy na dobę plus dwie tabletki antybiotyków: amoksycyliny, klarytromycyny lub
metronidazolu (lub tynidazolu); każdy antybiotyk należy przyjmować dwa razy na dobę z tabletką
pantoprazolu. Pierwszą tabletkę pantoprazolu należy przyjmować 1 godzinę przed śniadaniem, a drugą tabletkę pantoprazolu 1 godzinę przed kolacją. Należy przestrzegać instrukcji podanej przez lekarza i przeczytać ulotki umieszczone w opakowaniach antybiotyków. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od 1 do 2 tygodni.

Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
Zalecana dawka leku to 1 tabletka na dobę. Lekarz może podwoić dawkę.
Lekarz zdecyduje, jak długo należy przyjmować lek. Okres leczenia w przypadku wrzodów żołądka
wynosi zazwyczaj od 4 do 8 tygodni. Okres leczenia w przypadku wrzodów dwunastnicy wynosi
zazwyczaj od 2 do 4 tygodni.

W przypadku długotrwałego leczenia zespołu Zollingera-Ellisona i innych stanów chorobowych, w których wydzielana jest zbyt duża ilość kwasu solnego w żołądku
Zazwyczaj zalecana dawka początkowa leku to 2 tabletki na dobę.
Obie tabletki należy przyjmować 1 godzinę przed posiłkiem. W późniejszym terminie lekarz może
zmienić dawkę leku, w zależności od ilości wydzielanego kwasu solnego w żołądku. W przypadku
przepisania większej liczby tabletek niż dwie tabletki na dobę, lek należy przyjmować w dwóch
dawkach podzielonych.

Jeśli lekarz przepisze dawkę dobową większą od czterech tabletek na dobę, dokładnie poinformuje on kiedy należy przerwać przyjmowanie leku.

Specjalne grupy pacjentów:
- pacjenci z problemami z nerkami, umiarkowanymi do ciężkich problemami z wątrobą nie
powinni stosować leku Nolpaza w celu eradykacji Helicobacter pylori;
- pacjenci z ciężkimi problemami z wątrobą nie powinni przyjmować więcej niż 1 tabletkę 20
mg pantoprazolu na dobę (w tym celu lekarz może przepisać tabletki zwierające 20 mg
pantoprazolu).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Lek Nolpaza nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nolpaza

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania nie są znane.

Pominięcie zastosowania leku Nolpaza

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. Należy przyjąć
następną, zaplanowaną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Nolpaza

Nie należy przerywać stosowania leku bez uprzedniej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W razie wystąpienia któregokolwiek z wymienionych działań niepożądanych, należy
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego szpitala:
Poważne reakcje alergiczne [rzadko występujące (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000
pacjentów)]:
- obrzęk języka i (lub) gardła,
- trudności z połykaniem,
- pokrzywka (wysypka jak po oparzeniu pokrzywą),
- trudności z oddychaniem,
- alergiczny obrzęk twarzy (obrzęk Quincke’go/obrzęk naczynioruchowy),
- silne zawroty głowy z bardzo szybkim biciem serca i obfitym poceniem się.
Poważne reakcje skórne [częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)]:
- pęcherze skórne i gwałtowne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia,
- nadżerka (łącznie z lekkim krwawieniem) oczu, nosa, jamy ustnej/warg lub genitaliów (zespół
Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, rumień wielopostaciowy) i
- nadwrażliwość na światło.
Inne poważne stany [częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie
dostępnych danych)]:
- zażółcenie skóry lub białkówek oczu (poważne zniszczenie komórek wątroby, żółtaczka) lub
- gorączka,
- wysypka i
- powiększenie nerek, czasami ból przy oddawaniu moczu oraz ból w dolnej części pleców
(ciężkie zapalenie nerek, czasami przechodzące w niewydolność nerek).
Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- ciężkie zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze
zakażenia. Należy poinformować lekarza o jakichkolwiek objawach nagłej gorączki, bólu
gardła, dużego osłabienia, ponieważ mogą to być objawy zakażenia.
Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- zmniejszenie liczby płytek krwi, które może powodować częstsze występowanie krwawienia
lub sińców. Należy poinformować lekarza o każdym niewyjaśnionym krwawieniu lub
powstawaniu sińców.
Inne działania niepożądane to:
Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów)
- łagodne polipy w żołądku.
Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- ból głowy,
- zawroty głowy,
- biegunka,
- nudności, wymioty,
- wzdęcia i wiatry,
- zaparcia,
- suchość w jamie ustnej,
- ból i dyskomfort w jamie brzusznej,
- wysypka skórna; osutka, wykwity skórne,
- świąd,
- złamania kości biodrowej, kości nadgarstka lub kręgosłupa,
- osłabienie; wyczerpanie lub ogólne złe samopoczucie,
- zaburzenia snu.
Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie,
- pokrzywka,
- ból stawów,
- ból mięśni,
- zmiany masy ciała,
- podwyższona temperatura,
- obrzęk kończyn (obrzęk obwodowy),
- reakcje alergiczne,
- depresja,
- powiększenie piersi u mężczyzn,
- zaburzenia smaku.
Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
- dezorientacja.
Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
- omamy, splątanie (zwłaszcza u pacjentów, u których wcześniej występowały takie objawy),
- zmniejszone stężenie sodu we krwi,
- zmniejszone stężenie wapnia we krwi,
- zmniejszone stężenie potasu we krwi,
- wrażenie łaskotania, kłucia, mrowienia, pieczenia lub drętwienia,
- zapalenie jelita grubego, powodujące uporczywą wodnistą biegunkę,
- kurcze mięśni,
- wysypka mogąca przebiegać z bólem stawów.
Działania niepożądane rozpoznawane w badaniach krwi:
Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):
- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):
- zwiększenie stężenia bilirubiny,
- zwiększenie stężenia tłuszczów we krwi.
Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów)
- zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi, które może powodować częstsze zakażenia,
- ciężkie zmniejszenie liczby krwinek, które może powodować osłabienie, powstawanie
siniaków lub powodować częstsze zakażenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Nolpaza

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po skrócie
EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Co zawiera lek Nolpaza

- Substancją czynną leku jest pantoprazol. Każda tabletka dojelitowa zawiera 40 mg pantoprazolu
(w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego).
- Pozostałe składniki to: mannitol, krospowidon (typ A, typ B), sodu węglan, sorbitol (E 420),
wapnia stearynian w rdzeniu tabletki i hypromeloza, powidon (K 25), tytanu dwutlenek (E 171),
żelaza tlenek żółty (E 172), glikol propylenowy, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu
kopolimer (1:1), sodu laurylosiarczan, polisorbat 80, makrogol 6000 i talk w otoczce tabletki.
Patrz punkt 2 „Nolpaza zawiera sorbitol i sód”.

Jak wygląda lek Nolpaza i co zawiera opakowanie

Tabletki dojelitowe 40 mg są jasnobrązowożółte, owalne, obustronnie lekko wypukłe.
Opakowania: 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 lub 112 tabletek dojelitowych w blistrach, w pudełku
tekturowym.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

Wytwórca

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia
Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A., P.O. Box 3012 Larisa Industrial Area,
Larisa, 41004, Grecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących nazw tego leku w innych krajach
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i w Zjednoczonym Królestwie (Irlandii
Północnej) należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

KRKA-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Równoległa 5
02-235 Warszawa
Tel. 22 57 37 500

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.