Nezyr 1 mg, 28 tabletek powlekanych (Finasteryd)
Na receptę

Nezyr 1 mg, 28 tabletek powlekanych (Finasteryd)

5,0 (1)
Cena
67,22 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.
DARMOWA DOSTAWA W 24H
Typ preparatu:
Producent:
Axxon
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Nezyr (Finasteryd) 1 mg, 28 tabletek powlekanych

Spis Treści

Informacje podstawowe dotyczące leku
Dawkowanie leku
Działania niepożądane / skutki uboczne
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Interakcje z innymi lekami
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Przechowywanie lek Nezyr
Informacje dodatkowe

Informacje podstawowe dotyczące leku

Co to jest lek Nezyr?

Ten lek zawiera substancję czynną zwaną finasteryd.

Nezyr, 1 mg jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u mężczyzn.

Jaki skład ma lek Nezyr?

 • Substancją czynną leku Nezyr jest finasteryd. Jedna tabletka powlekana zawiera 1 mg finasterydu.
 • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna (200 M), celuloza mikrokrystaliczna (PH 102), skrobia żelowana, kukurydziana (1500), karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), sodu dokuzynian, magnezu stearynian.
 • Otoczka Opadry Brown 03A86790: HPMC 2910/Hypromeloza 6 cP, tytanu dwutlenek (E 171), talk, żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).

Co to jest Finasteryd? Czy jest to steryd?

Substancja czynna Nezyru-Finasteryd jest sterydem będącym inhibitorem 5- -reduktazy steroidowej typu II, czyli substancją hamującą aktywność tego enzymu. Lek jest stosowany wyłącznie u mężczyzn do kontrolowania przebiegu i leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego w celu zmniejszenia rozmiarów gruczołu krokowego, poprawy przepływu moczu i zmniejszenia objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, zmniejszenia ryzyka ostrego zatrzymania moczu oraz zmniejszenia ryzyka konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Finasteryd jest także wskazany w przypadku łysienia typu męskiego (wyłącznie u mężczyzn).

Jak wygląda lek Nezyr ?

Lek Nezyr dostępny jest w tabletkach powlekanych. Brązowe, okrągłe tabletki powlekane z wytłoczeniem „H” po jednej stronie i „36” po drugiej stronie.

W jakim celu stosuje się lek Nezyr?

Nezyr, 1 mg jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego (znanego również jako łysienie androgenowe) u mężczyzn w wieku od 18 do 41 lat. Jeśli po przeczytaniu tej ulotki pacjent ma jakieś pytania na temat łysienia typu męskiego, powinien zwrócić się z tym do lekarza.

Powody wystepowania łysienia typu męskiego?

Łysienie typu męskiego jest często występującym schorzeniem, które jest spowodowane kombinacją czynników genetycznych i konkretnego hormonu – DHT (dihydrotestosteronu).
DHT powoduje skrócenie fazy wzrostu włosa i zmniejszenie jego grubości.

Nezyr, 1 mg obniża w skórze głowy poziom DHT poprzez blokowanie enzymu (5-alfa-reduktaza typu II), który przekształca testosteron w DHT.

Tylko u mężczyzn z łagodną do umiarkowanej, ale nie całkowitą utratą włosów można się spodziewać korzyści z zastosowania leku Nezyr, 1 mg.

U większości mężczyzn leczonych przez 5 lat lekiem zawierającym finasteryd w dawce 1 mg, postęp łysienia został spowolniony, a u co najmniej połowy tych mężczyzn wystąpił również lepszy wzrost włosów.

Kiedy nie stosować leku Nezyr?

 • jeśli pacjentem jest kobieta (ponieważ ten lek przeznaczony jest dla mężczyzn, patrz punkt Ciąża). Badania kliniczne wykazały, że finasteryd nie jest skuteczny w leczeniu utraty włosów u kobiet.
 • jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na finasteryd lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zamienniki / odpowiedniki leku Nezyr

ADASTER FINASTER ANDROSTER PROPECIA  PENESTER 

Dawkowanie leku

Jak stosować lek Nezyr?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to 1 tabletka na dobę. Tabletki powlekane można przyjmować z jedzeniem lub niezależnie od jedzenia.

Lekarz pomoże ocenić skuteczność działania leku Nezyr. Ważne jest, aby przyjmować lek Nezyr tak długo jak zaleci to lekarz. Lek Nezyr, 1 mg działa przez długi czas, jeśli przyjmuje się go w sposób ciągły.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nezyr / przedawkowanie

W przypadku połknięcia przez przypadek większej liczby tabletek leku Nezyr należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Lek nie będzie działał szybciej ani lepiej, jeśli pacjent zastosuje go częściej niż raz na dobę.

Pominięcie zastosowania leku Nezyr

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Nezyr

Do uzyskania pełnego efektu leczenia potrzeba od 3 do 6 miesięcy. Ważne jest aby kontynuować przyjmowanie leku Nezyr tak długo jak zaleci to lekarz. Jeśli leczenie zostanie przerwane
w międzyczasie, prawdopodobnie pacjent straci włosy, które mu urosły w wyniku leczenia przez kolejne 9 do 12 miesięcy.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane są zwykle przejściowe podczas kontynuowania leczenia i ustępują po zakończeniu leczenia.

Należy zaprzestać stosowania leku Nezyr i niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku
wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów:

 • obrzęk ust, twarzy, języka i gardła, trudności w przełykaniu, guzki podskórne (pokrzywka) i trudności w oddychaniu.

Należy niezwłocznie zgłaszać lekarzowi prowadzącemu wszelkie zauważone zmiany

 • w tkance piersi, takie jak guzki, bolesność, powiększenie piersi lub obecność wydzieliny z brodawek, ponieważ mogą one być objawem ciężkiej choroby, takiej jak rak piersi.

Jakie są niezbyt częste efekty uboczne stosowania leku Nezyr?

 • trudności w uzyskaniu erekcji
 • zmniejszenie popędu płciowego
 • zaburzenia wytrysku (ejakulacji), np. zmniejszenie objętości ejakulatu (ilości nasienia)
 • depresja.

Jakie są inne efekty uboczne stosowania leku Nezyr - częstość występowania nieznana?

 • reakcje uczuleniowe, w tym wysypka, świąd
 • powiększenie lub tkliwość piersi
 • ból jąder
 • przyspieszone tętno
 • utrzymywanie się zaburzeń erekcji po przerwaniu leczenia
 • utrzymywanie się osłabionego popędu płciowego po przerwaniu leczenia
 • utrzymywanie się zaburzeń ejakulacji (wytrysku) po przerwaniu leczenia
 • niepokój
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Zgłaszanie działań niepożądanych / skutków ubocznych stosowania leku Nezyr

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nezyr należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniżsych objawów należy zaprzestać stosowania leku Nezyr oraz niezwłocznie zwrócić się do lekarza po dalszą poradę medyczną.

 • Wpływ na swoisty antygen gruczołu krokowego (PSA)
  Finasteryd może wpływać na badanie krwi zwane PSA (swoisty antygen gruczołu krokowego, ang. Prostate Specific Antigen) w kierunku raka gruczołu krokowego. Jeśli pacjent zamierza wykonać badanie PSA, powinien powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie, że przyjmuje lek zawierający finasteryd, ponieważ lek ten może wpływać na obniżenie stężeń PSA.
 • Rak piersi
 • Zmiany nastroju i depresja
  U pacjentów przyjmujących finasteryd w dawce 1 mg zgłaszano nastrój depresyjny, depresję i rzadziej myśli samobójcze.

Stosowanie leku Nezyr u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować leku Nezyr, 1 mg u dzieci. Brak danych dotyczących skuteczności lub bezpieczeństwa stosowania finasterydu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Lek Nezyr, 1 mg jest stosowany w leczeniu łysienia typu męskiego, wyłącznie u mężczyzn.

• Nie wolno stosować finasterydu 1 mg u kobiet, ze względu na możliwe ryzyko dotyczące ciąży.
• Kobiety w okresie ciąży lub u których istnieje podejrzenie, że mogą być w ciąży, nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek leku Nezyr.

• Jeśli finasteryd zostanie wchłonięty przez skórę lub po podaniu doustnym przez kobietę spodziewającą się dziecka płci męskiej, dziecko może się urodzić z deformacją narządów płciowych.
• Jeśli kobieta, która jest w ciąży miała kontakt z finasterydem, powinna zgłosić się na konsultację lekarską.
• Tabletki leku Nezyr są powlekane, aby uniknąć kontaktu z substancją czynną podczas normalnego użytkowania.

Wpływ leku Nezyr na płodność

Zgłaszano przypadki bezpłodności u mężczyzn przyjmujących finasteryd przez długi czas, u których występowały inne czynniki ryzyka dotyczące płodności. Odnotowano normalizację lub poprawę
jakości nasienia po przerwaniu leczenia finasterydem. Nie przeprowadzono jednak długoterminowych badań dotyczących wpływu finasterydu na płodność u mężczyzn.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Nezyr zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych sugerujących, że lek Nezyr, 1 mg wpływa na zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Przechowywanie lek Nezyr

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących warunków przechowywania.

Informacje dodatkowe

Podmiot odpowiedzialny

Aristo Pharma Sp. z o.o.

ul. Baletowa 30
02-867 Warszawa

Powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu dołączonej do opakowania, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.