Neurolipon-MIP 600, 600 mg, 100 kapsułek miękkich
Na receptę

Neurolipon-MIP 600, 600 mg, 100 kapsułek miękkich

0,0 (0)
Cena
179,56 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Mip Pharma Polska Sp. Z O.o. Polska
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Neurolipon-MIP 600, 600 mg, 100 kapsułek miękkich

Acidum thiocticum

Co to jest lek Neurolipon-MIP 600 i w jakim celu się go stosuje

Lek Neurolipon-MIP 600 występuje w postaci kapsułek miękkich zawierających kwas tioktynowy
(inaczej kwas alfa-liponowy). Kwas tioktynowy wytwarzany jest endogennie przez organizmy
wyższe, wpływa na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie.

Wskazania

Dolegliwości związane z polineuropatią cukrzycową.

Kiedy nie stosować leku Neurolipon-MIP 600

  • jeśli pacjent ma uczulenie na kwas tioktynowy lub którykolwiek z pozostałych składników
    tego leku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci ze szczególnym genotypem ludzkich antygenów leukocytarnych (występującym częściej u
pacjentów z Japonii i Korei, ale również spotykanym u osób rasy białej) są bardziej podatni na
wystąpienie autoimmunologicznego zespołu insulinowego (zaburzenia dotyczące hormonów
regulujących stężenia glukozy we krwi z widocznym zmniejszeniem tych stężeń) w trakcie leczenia
kwasem tioktynowym.

Dzieci i młodzież

Lek powinien być stosowany ze szczególną ostrożnością u dzieci i młodzieży, ponieważ nie
przeprowadzono badań klinicznych w tej grupie pacjentów.

Lek Neurolipon-MIP 600 a inne leki

Jednoczesne stosowanie kwasu tioktynowego może prowadzić do osłabienia skuteczności cisplatyny.
Działanie insuliny lub innych doustnych leków przeciwcukrzycowych może ulec nasileniu przy
równoczesnym stosowaniu kwasu tioktynowego. Z tego powodu w początkowej fazie leczenia
z zastosowaniem kwasu tioktynowego zalecana jest częsta kontrola stężenia glukozy we krwi.
W indywidualnych przypadkach, w celu zapobiegania niedoborom glukozy, konieczne może być
zmniejszenie dawki insuliny lub leków przeciwcukrzycowych przyjmowanych doustnie.

Stosowanie leku Neurolipon-MIP 600 z jedzeniem, piciem i alkoholem

Podczas stosowania kwasu tioktynowego należy bezwzględnie unikać picia alkoholu. Alkohol i jego
metabolity osłabiają działanie kwasu tioktynowego

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie przeprowadzono badań bezpieczeństwa stosowania kwasu tioktynowego podczas ciąży. Lek może być stosowany u kobiet w ciąży tylko po starannym rozważeniu przez lekarza stosunku korzyści i zagrożeń.
W okresie karmienia piersią nie należy stosować kwasu tioktynowego, ponieważ nie przeprowadzono
odpowiednich badań.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania
maszyn.

Lek Neurolipon-MIP 600 zawiera amarant – barwnik, który może powodować reakcje alergiczne i
72 mg sorbitolu w każdej kapsułce.

Jak stosować lek Neurolipon-MIP 600

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości
należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli, w dolegliwościach spowodowanych polineuropatią cukrzycową 1 kapsułka na dobę.

W silnych dolegliwościach spowodowanych ciężką polineuropatią cukrzycową, początkowo lekarz
może zdecydować o zastosowaniu terapii z podawaniem pozajelitowym.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków, popijając go odpowiednią ilością płynu.

Polineuropatia cukrzycowa jest chorobą przewlekłą, konieczne może być stałe przyjmowanie leku.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie obserwowano działań niepożądanych po stosowaniu doustnym kwasu tioktynowego.

Znane są działania niepożądane po stosowaniu dożylnym. Częstość działań niepożądanych po podaniu dożylnym określono następująco:
częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.
Zaburzenia krwi i układu chłonnego:
częstość nieznana: plamica, trombocytopatia (zaburzenia działania płytek krwi).
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:
częstość nieznana: ból głowy, trudności w oddychaniu, pokrzywka lub wyprysk w miejscu iniekcji,
skurcze.
Zaburzenia układu immunologicznego:
częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny (ostra, czasami zagrażająca życiu, uogólniona reakcja
alergiczna organizmu), zaburzenia dotyczące hormonów regulujących stężenie glukozy we krwi z
widocznym zmniejszeniem we krwi tych stężeń (autoimmunologiczny zespół insulinowy).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać
bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al.
Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Neurolipon-MIP 600

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze oraz pudełku po:
Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Co zawiera lek Neurolipon-MIP 600

  • Substancją czynną leku jest kwas tioktynowy
  • Pozostałe składniki to: tłuszcz stały, triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej
    długości łańcucha, sucha substancja otrzymana z sorbitolu ciekłego 70%, niekrystalizującego,
    glicerol 85%, żelatyna, tytanu dwutlenek (E 171), amarant (E 123)

Jak wygląda lek Neurolipon-MIP 600 i co zawiera opakowanie

Lek ma postać kapsułek miękkich.
Kapsułki pakowane są w blistry z folii HPVC/Aluminium.
Opakowanie zawiera 10, 30 lub 100 kapsułek miękkich umieszczonych wraz z ulotką informacyjną
w tekturowym pudełku.
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
Tel: 58 303 93 62
Fax.: 58 322 16 13
e-mail: info@mip-pharma.pl

Wytwórca

Chephasaar GmbH
Mühlstrasse 50
D-66386 St. Ingbert
Niemcy

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.