Enterol Forte, 500 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 14 saszetek
Enterol Forte, 500 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 14 saszetek

Enterol Forte, 500 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 14 saszetek

0,0 (0)
Cena
43,62 zł

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
BIOCODEX POLSKA SP. Z O.O. POLSKA [PL]
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Opinie (0)
Porady

Enterol Forte, 500 mg, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 14 saszetek

Saccharomyces boulardii CNCM I-745

Co to jest lek Enterol Forte i w jakim celu się go stosuje

Enterol Forte jest doustnym lekiem, którego substancją czynną są liofilizowane drożdżaki
Saccharomyces boulardii, zaliczane do probiotyków, czyli żywych mikroorganizmów, które
przynoszą korzyści zdrowotne dla organizmu gospodarza.

Jelitową mikrobiotę (florę) bakteryjną tworzą miliardy mikroorganizmów. Utrzymanie równowagi
mikrobioty jelitowej jest niezbędne dla zapewnienia istotnych czynności przewodu pokarmowego,
takich jak: trawienie, odporność na zakażenia oraz wzmocnienie naturalnej odporności.

Równowaga mikrobioty bakteryjnej jest jednak delikatna i może być zaburzona przez wiele
czynników: zakażenia przewodu pokarmowego zarówno wirusowe, jak i bakteryjne, przyjmowanie
niektórych leków, w tym antybiotyków, zmiana nawyków żywieniowych. Może to powodować szereg
problemów trawiennych prowadzących do biegunek.

Enterol Forte jest lekiem wpływającym na mikrobiotę jelitową, tzw. „substytutem naturalnej
mikrobioty”, który umożliwia zrównoważenie jej przejściowego zaburzenia.

Enterol Forte jest stosowany u dorosłych w zapobieganiu oraz leczeniu biegunek różnego
pochodzenia, takich jak:

  • ostre biegunki infekcyjne (bakteryjne lub wirusowe),
  • biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby zapalne jelit,
  • działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego podczas leczenia eradykacyjnego
    Helicobacter pylori,
  • nawracająca biegunka spowodowana zakażeniem Clostridium difficile, jako dodatek do leczenia
    wankomycyną lub metronidazolem.

Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do
lekarza.

Enterol Forte jest przeznaczony dla osób dorosłych. Ten lek nie jest przeznaczony do stosowania u
dzieci i młodzieży. W przypadku dzieci i młodzieży należy stosować lek Enterol o mocy 250 mg.

Kiedy nie stosować leku Enterol Forte:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego
leku
- jeśli pacjent ma alergię na drożdżaki, w szczególności Saccharomyces boulardii
- jeśli pacjent ma założone wkłucie do żyły centralnej (patrz punkt Ostrzeżenia i środki ostrożności)
- pacjenci ze znacznie zmniejszoną odpornością lub hospitalizowani (z powodu ciężkich chorób lub
zaburzeń (osłabienia) układu odpornościowego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie zaleca się otwierania saszetek w pobliżu pacjentów z cewnikiem założonym do żyły centralnej,
aby zapobiec niepożądanej kolonizacji grzybów na cewnik, zwłaszcza przeniesieniu przez
zanieczyszczone ręce. Istnieją doniesienia o bardzo rzadkich przypadkach fungemii (penetracji
grzybów do krwi) z towarzyszącą gorączką i dodatnim wynikiem posiewu z krwi, nawet u pacjentów
nie leczonych Saccharomyces boulardii. We wszystkich opisanych przypadkach fungemia ustąpiła po
zastosowaniu leczenia przeciwgrzybiczego lub, gdy było to konieczne, po usunięciu cewnika z żyły
centralnej.

Jako uzupełnienie leczenia zaleca się:
- odpowiednie nawodnienie organizmu (rehydratację) poprzez spożywanie dużych ilości słonych
lub słodkich napojów, w celu wyrównania strat płynów spowodowanych biegunką (średnie
dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na wodę wynosi 2 litry)
- utrzymanie odpowiedniego reżimu żywieniowego wykluczając niektóre pokarmy, takie jak:
owoce, zielone warzywa, pikantne potrawy, mrożona żywność, schłodzone napoje; natomiast
zaleca się spożywanie grillowanego mięsa i ryżu; należy rozważyć ograniczenie spożywania
mleka i pokarmów mlecznych.

Należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza w przypadku:
- braku poprawy po 2 dniach leczenia
- gorączki, wymiotów
- pojawienia się krwi lub śluzu w stolcu
- uczucia wzmożonego pragnienia, suchości języka: to objawy rozpoczynającego się odwodnienia,
to znaczy utraty znacznej ilości płynów w wyniku biegunki. Należy skontaktować się z lekarzem,
który zdecyduje o konieczności rehydratacji doustnej lub dożylnej.

Lek Enterol Forte a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Enterol Forte jednocześnie z doustnymi lekami przeciwgrzybiczymi (leki
stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Stosowanie leku Enterol Forte z jedzeniem i piciem

Enterol Forte zawiera żywe komórki. Z tego powodu nie należy mieszać go ze zbyt gorącymi (ponad
50°C) lub zimnymi płynami, potrawami i alkoholem, ponieważ mogłoby to zniszczyć komórki
drożdży.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
W celu zachowania ostrożności nie zaleca się stosowania leku Enterol Forte w czasie ciąży.

Saccharomyces boulardii nie wchłania się do mleka matki. Ze względu na brak danych, zaleca się
rozważenie stosunku korzyści do ryzyka przed zastosowaniem leku Enterol Forte w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Lek Enterol Forte zawiera fruktozę i laktozę
Lek zawiera 943,8 mg fruktozy w każdej saszetce.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów lub stwierdzono wcześniej
u pacjenta dziedziczną nietolerancję fruktozy, rzadką chorobę genetyczną, w której organizm pacjenta nie rozkłada fruktozy, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak stosować lek Enterol Forte

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecane dawkowanie
Ostra biegunka infekcyjna (bakteryjna lub wirusowa): 1 do 2 saszetek na dobę przez okres do
1 tygodnia.
Biegunka związana ze stosowaniem antybiotyków oraz choroby zapalne jelit: 1 do 2 saszetek na dobę, w trakcie i po antybiotykoterapii.
Działania niepożądane podczas eradykacji H. pylori: 1 do 2 saszetek na dobę.
Biegunka spowodowana zakażeniem C. difficile: 2 saszetki na dobę przez okres do 4 tygodni.

Sposób podawania

Produkt stosować doustnie.
Zawartość saszetki należy wsypać do niewielkiej ilości wody lub osłodzonego napoju, wymieszać
i natychmiast wypić. Proszek z saszetki można także mieszać z pokarmem. Należy pamiętać aby woda lub pokarm nie były zbyt gorące.

Pominięcie przyjęcia leku Enterol Forte

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić
się do lekarza lub farmaceuty.

Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 1000, ale częściej niż u 1 na 10000 osób): wzdęcia.

Bardzo rzadko (występujące rzadziej niż u 1 na 10000 osób): reakcje alergiczne: świąd, powstawanie bąbli (pokrzywka), wysypka, osutka miejscowa lub obejmująca całe ciało, obrzęk tkanki łącznej twarzy (obrzęk naczynioruchowy), reakcja anafilaktyczna a nawet wstrząs, przenikanie drożdżaków do krwi (fungemia).

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): zaparcia, ciężkie zakażenie krwi (posocznica).

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania
niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
tel.: + 48 22 49 21 301
faks: + 48 22 49 21 309
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.

Jak przechowywać lek Enterol Forte

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania leku.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.

Co zawiera lek Enterol Forte

- Substancją czynną leku są liofilizowane drożdżaki Saccharomyces boulardii CNCM I-745, jedna
saszetka zawiera 500 mg drożdżaków.
- Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, fruktoza, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat
Tutti-frutti.

Jak wygląda lek Enterol Forte i co zawiera opakowanie

Saszetki zawierające jasnobrązowy proszek.
Tekturowe pudełko zawierające 10, 14 lub 20 saszetek PET/Aluminium/PE.

Podmiot odpowiedzialny

BIOCODEX
7 avenue Gallieni
94250 Gentilly
Francja

Wytwórca

BIOCODEX
1 avenue Blaise Pascal
60000 Beauvais
Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu
odpowiedzialnego:

BIOCODEX Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 34
02-255 Warszawa
tel. (22) 243-65-00

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.