Cirrus Duo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 sztuk
Cirrus Duo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 sztuk

Cirrus Duo, tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 6 sztuk

5,0 (3)
Cena
12,72 zł

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Ucb S.a. Pharmaceutical
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Opinie (3)
Porady

Cirrus Duo, 5 mg + 120 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum)

Spis treści

Podstawowe informacje
Wskazania do stosowania
Przeciwwskazania
Dawkowanie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Interakcje z innymi lekami
Działania niepożądane / skutki uboczne
Przechowywanie
Informacje dodatkowe

Podstawowe informacje

Lek Cirrus Duo jest lekiem wskazanym w leczeniu objawowym alergicznego ( sezonowego lub całorocznego) zapalenia błony śluzowej nosa objawiającej się poprzez uczucie zatkania nosa, kichanie, katar oraz swędzenie nosa i spojówek. Substancjami czynnymi leku są cetyryzyny dichlorowodorek i pseudoefedryny chlorowodorek. Cetyryzyny dichlorowodorek ma działanie przeciwalergiczne, natomiast pseudoefedryny chlorowodorek zwęża naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa prowadząc do zmniejsza przekrwienie błony śluzowej nosa.

Skład leku

Każda tabletka zawiera substancje czynną:

 • 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku w postaci o natychmiastowym uwalnianiu 
 • 120 mg pseudoefedryny chlorowodorku w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Pozostałe składniki to:

 • W skład warstwy o natychmiastowym uwalnianiu wchodzą: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • W skład warstwy o przedłużonym uwalnianiu wchodzą: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
 • W skład otoczki Opadry Y-1-7000 white wchodzą: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171) i makrogol 400.

Wskazania do stosowania

Lek jest przeznaczony do stosowania w przypadkach, gdy pożądane jest zarówno działanie przeciwalergiczne cetyryzyny dichlorowodorku, jak i zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa działanie pseudoefedryny chlorowodorku.

Cirrus Duo wskazany w leczeniu objawów sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak:

 • uczucie zatkania nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa),
 • kichanie,
 • wodnista wydzielina z nosa (katar) 
 • swędzenie (świąd) nosa i spojówek.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku w przypadku gdy:

 • pacjent ma uczulenie na substancje czynne, efedrynę, piperazynę lub jej pochodne, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u pacjenta występuje ciężkie nadciśnienie tętnicze lub ciężka postać choroby niedokrwiennej serca,
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
 • u pacjenta występuje niewyrównana nadczynność tarczycy,
 • u pacjenta występują ciężkie zaburzenia rytmu serca,
 • u pacjenta stwierdzono guz chromochłonny rdzenia nadnerczy,
 • u pacjenta stwierdzono jaskrę lub zwiększone ciśnienie śródgałkowe,
 • u pacjenta występuje zatrzymanie moczu,
 • eśli pacjent miał udar mózgu,
 • jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu,
 • jeśli pacjent przyjmuje dihydroergotaminę (lek stosowany w migrenie),
 • jeśli pacjent przyjmuje obecnie lub przyjmował w ciągu dwóch ostatnich tygodni leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO)
 • u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Dawkowanie

Zalecana dawka leku Cirrus Duo u dorosłych to jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem) w czasie posiłku lub między posiłkami.

Tabletek nie wolno przełamywać, rozgryzać, żuć ani kruszyć.

Lek należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czas trwania leczenia

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 5 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Okres stosowania leku Cirrus Duo nie powinien przekraczać okresu występowania objawów i nie powinien być dłuższy niż 2 do 3 tygodni. Lekarz może zalecić stosowanie samej cetyryzyny w kontynuacji leczenia.

Stosowanie u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby
U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek lub niewydolnością wątroby dawkę leku Cirrus Duo należy zmniejszyć o połowę (do 1 tabletki na dobę).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat

Młodzież w wieku 12 lat i powyżej: jedna tabletka dwa razy na dobę (rano i wieczorem), w czasie posiłków lub między posiłkami.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku (przedawkowania), należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawy ostrego przedawkowania leku Cirrus Duo to: biegunka, zawroty głowy, zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, rozszerzenie źrenicy, zatrzymanie moczu, przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, uspokojenie, bezdech, utrata przytomności, sine zabarwienie skóry i zapaść sercowo-naczyniowa, bezsenność, omamy, drżenie, drgawki. U niektórych pacjentów mogą wystąpić zaburzenia rytmu serca, zapaść krążeniowa, drgawki, śpiączka i niewydolność oddechowa. Objawy te mogą doprowadzić do zgonu.

Leczenie przedawkowania (objawowe i podtrzymujące) powinno być prowadzone w warunkach szpitalnych. Należy pamiętać, że hemodializa usuwa cetyryzynę i pseudoefedrynę z organizmu jedynie w niewielkim stopniu.

Pominięcie zastosowania leku Cirrus Duo
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u:

 • pacjentów jest chory na cukrzycę,
 • pacjentów z nadczynnością tarczycy,
 • pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
 • u pacjentów z chorobą niedokrwienna serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak częstoskurcz,
 • jeśli u pacjenta występuje umiarkowana niewydolność nerek lub niewydolność wątroby
 • pacjentów w podeszłym wieku,
 • pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (takie jak: zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie, psychostymulujące, np. amfetamina i jej pochodne), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwnadciśnieniowe, alkohol lub leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego oraz powodujące pogorszenie sprawności, glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna lub digitoksyna
 • u pacjenta występuje rozrost gruczołu krokowego lub trudności w oddawaniu moczu,
 • u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu (takie jak jednoczesne stosowanie innych leków zwężających naczynia krwionośne (np. bromokryptyny, pergolidu, lizurydu, kabergoliny, ergotaminy) lub jakiegokolwiek innego zmniejszającego przekrwienie leku o działaniu udrażniającym nos (np. fenylopropanolaminy, fenylefryny, efedryny) podawanego drogą doustną lub donosową), ponieważ skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia tętniczego zwiększają ryzyko udaru krwotocznego mózgu, u pacjenta występuje ryzyko stanów nadkrzepliwości, np. w przebiegu chorób zapalnych jelit.
 • Należy zachować ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), ponieważ zarówno NLPZ, jak i pseudoefedryna mogą zwiększać ciśnienie tętnicze.
 • Lek Cirrus Duo może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych. Dlatego testy skórne należy przeprowadzać po upływie 3 dni od odstawienia leku.
 • pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, którzy przyjmują równocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), np. kwas acetylosalicylowy, paracetamol, ibuprofen, naproksen.

Stosowanie leku Cirrus Duo u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek dawkę leku Cirrus Duo należy zmniejszyć do jednej tabletki na dobę. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie należy stosować leku Cirrus Duo.

Stosowanie leku Cirrus Duo u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby
Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niewydolnością wątroby. U pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby dawkę leku Cirrus Duo należy zmniejszyć do jednej tabletki na dobę.

Interakcje z innymi lekami

Nie należy stosować leku Cirrus Duo z następującymi lekami:

 • leki zwane inhibitorami monoaminooksydazy, stosowane w depresji. Podczas jednoczesnego przyjmowania leku Cirrus Duo może wystąpić zwiększenie ciśnienia tętniczego, a nawet przełom nadciśnieniowy. Wystąpienie tego działania niepożądanego jest możliwe w okresie dwóch tygodni po zakończeniu leczenia takimi lekami, dlatego nie należy stosować leku Cirrus Duo podczas stosowania inhibitorów monoaminooksydazy i w ciągu dwóch tygodni po ich odstawieniu.
 • dihydroergotamina

Należy powiedzieć lekarzowi jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • linezolid (antybiotyk),
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, jak np. imipramina, amitriptylina, doksepina,
 • leki zwężające naczynia krwionośne, jak np. bromokryptyna, pergolid, lizuryd, kabergolina, ergotamina,
 • leki obkurczające naczynia błony śluzowej nosa, jak np. fenylopropanolamina, fenylefryna, efedryna,
 • leki zmniejszające łaknienie, jak np. fentermina, mazindol,
 • leki psychostymulujące, jak np. amfetamina i jej pochodne,
 • leki obniżające ciśnienie krwi, takie jak metylodopa, guanetydyna oraz rezerpina oraz leki zaliczane do tzw. leków blokujących receptory beta-adrenergiczne (np. atenolol, bisoprolol). Lek Cirrus Duo może osłabiać działanie tych leków.
 • leki zwane glikozydami sercowymi, takie jak digoksyna lub digitoksyna, stosowane w leczeniu niewydolności serca,
 • leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego, np. leki uspokajające,
 • leki zobojętniające sok żołądkowy (leki zawierające, np. wodorotlenek glinu lub magnezu) oraz inhibitory pompy protonowej (leki stosowane w leczeniu choroby wrzodowej, jak np. omeprazol).
 • halogenowane środki do znieczulenia ogólnego, jak np. halotan.
 • kaolin (lek stosowany w biegunce) zmniejsza szybkość wchłaniania pseudoefedryny,
 • teofilina (lek stosowany m.in. w astmie oskrzelowej),
 • rytonawir (lek stosowany w zakażeniu wirusem HIV).

Stosowanie leku Cirrus Duo z jedzeniem i piciem

Lek Cirrus Duo można stosować w czasie posiłków lub między posiłkami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Cirrus Duo nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów, jeśli odczuwają senność lub zawroty głowy.

Lek Cirrus Duo zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Działania niepożadane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • nerwowość
 • bezsenność
 • zawroty głowy, bóle głowy
 • senność
 • przyspieszenie czynności serca
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • nudności
 • uczucie osłabienia
Niezbyt często występujące działania niepożadane (mogą wystąpić u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):
 • niepokój
 • pobudzenie
Rzadko skutki uboczne (mogą wystąpić u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):
 • reakcje nadwrażliwości
 • omamy
 • drgawki, drżenie
 • zaburzenia rytmu serca
 • bladość
 • wysokie ciśnienie krwi
 • wymioty
 • zaburzenia czynności wątroby
 • suchość skóry, wysypka, zwiększona potliwość, pokrzywka
 • bolesne lub utrudnione oddawanie moczu
 • bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia smaku
 • incydenty mózgowo-naczyniowe (udar mózgu)
 • niedokrwienne zapalenie okrężnicy (części jelita grubego)
 • wysypka polekowa
 • zapaść krążeniowa
 • obrzęk naczynioruchowy
Częstość nieznana:
 • zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie, rozszerzenie źrenicy, ból oka, zaburzenia widzenia, światłowstręt
 • duszność
 • zaburzenia erekcji

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, 

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Przechowywanie

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Informacje dodatkowe

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
Tel. + 48 22 696 99 20

 

 

 

 

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.