Betaloc ZOK 50 tabletki x 30 (Import równoległy Litwa)
Na receptę
PRODUKT AKTUALNIE NIEDOSTĘPNY

Betaloc ZOK 50 tabletki x 30 (Import równoległy Litwa)

0,0 (0)
Cena
15,35 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Delfarma Sp. Z O.o.
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Co to jest lek Betaloc ZOK i w jakim celu się go stosuje

Lek Betaloc ZOK zawiera substancję czynną metoprolol, która należy do grupy leków nazywanych beta-adrenolitykami.
Metoprolol zmniejsza wpływ hormonów stresu na serce podczas wysiłku fizycznego i psychicznego.
Powoduje to zwolnienie czynności serca (zmniejszenie częstości tętna).

Lek Betaloc ZOK jest stosowany w leczeniu:

 • wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego), w celu obniżenia ciśnienia i zmniejszenia ryzyka wystąpienia powikłań (takich jak zawał mięśnia sercowego lub udar) oraz zgonu (w tym nagłego) z przyczyn sercowo-naczyniowych,
 • ściskającego bólu w klatce piersiowej spowodowanego niewystarczającym zaopatrzeniem serca w tlen (dławica piersiowa),
 • nieregularnego rytmu serca (arytmia) zwłaszcza częstoskurczu nadkomorowego, skurczów dodatkowych pochodzenia komorowego i migotania przedsionków, w celu zwolnienia czynności komór,
 • kołatania serca (świadomość czynności serca) z powodu nieorganicznych (czynnościowych) zaburzeń serca,
 • przewlekłej niewydolności serca (z objawami takimi jak duszność i obrzęk okolicy kostek), jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w niewydolności serca, w celu zwiększenia przeżycia, zmniejszenia liczby hospitalizacji, poprawienia czynności lewej komory oraz w celu polepszenia jakości życia.

Lek Betaloc ZOK jest stosowany w zapobieganiu:

 • wystąpieniu kolejnego zawału mięśnia sercowego lub nagłego zgonu po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego,
  napadom migreny.

Lek Betaloc ZOK jest stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego) u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat.

Skład:

Substancją czynną leku jest metoprololu bursztynian.

 • Jedna tabletka zawiera odpowiednio 47,5 mg, metoprololu bursztynianu, co odpowiada 50 mg, metoprololu winianu.
 • Pozostałe składniki leku to: etyloceluloza, hydroksypropyloceluloza, celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna, sodu stearylofumaran, hypromeloza, parafina, makrogol (6000), tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metoprololu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).
 • jeśli pacjent ma uczulenie na inne leki blokujące receptory β-adrenergiczne, np. atenolol, propranolol.
 • jeśli u pacjenta występuje:

- wstrząs kardiogenny,

- zespół chorego węzła zatokowego (chyba że wszczepiony jest rozrusznik serca),

- blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia,

- niewyrównana niewydolność serca (duszność, obrzęk okolicy kostek),

- bradykardia (zwolnienie rytmu serca poniżej 45 skurczów na minutę),

- bardzo niskie ciśnienie tętnicze, które może powodować omdlenie,

- ciężkie zaburzenia krążenia w tętnicach obwodowych,

- kwasica metaboliczna,

- nieleczony guz chromochłonny nadnerczy,

- podejrzenie świeżego zawału mięśnia sercowego, jeśli czynność serca jest mniejsza niż 45 skurczów na minutę, odstęp PQ jest dłuższy niż 0,24 s lub ciśnienie skurczowe jest mniejsze niż 100 mmHg.

 • jeśli pacjentowi podawane są (krótko- lub długotrwale) leki o działaniu inotropowym dodatnim, pobudzające receptory β-adrenergiczne.

Dawkowanie:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Tabletek leku Betaloc ZOK (lub ich połówek) nie wolno żuć ani kruszyć. Tabletki (lub ich połówki) należy połykać popijając płynem.

Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie leku Betaloc ZOK raz na dobę, z posiłkiem lub bez. Lekarz poinformuje pacjenta, w jaki sposób i kiedy należy przyjmować tabletki.

Nadciśnienie tętnicze

Dorośli

Zalecana dawka leku u pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym wynosi 50 mg raz na dobę. Jeżeli reakcja na dawkę 50 mg jest niewystarczająca, lekarz może ją zwiększyć do 100-200 mg raz na dobę i (lub) dodatkowo zastosować inny lek obniżający ciśnienie tętnicze.

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży w wieku powyżej 6 lat dawka zależy od masy ciała dziecka. Lekarz określi odpowiednią dawkę. Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 0,5 mg/kg mc., nie więcej niż 50 mg, podawana raz na dobę w postaci tabletki o mocy zbliżonej do oszacowanej dawki. Lekarz może zwiększyć dawkę do 2 mg/kg mc. w zależności od uzyskanych wartości ciśnienia tętniczego.

Nie należy stosować leku Betaloc ZOK u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dławica piersiowa

Zalecana dawka leku wynosi 100-200 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zalecić lek Betaloc ZOK w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi w leczeniu dławicy piersiowej.

Objawowa, przewlekła niewydolność serca

Dawkę określi lekarz. Zalecana dawka początkowa to 1 tabletka o mocy 25 mg raz na dobę przez pierwsze 2 tygodnie leczenia. Pacjentom z bardziej nasiloną niewydolnością serca lekar z zaleci stosowanie połowy tabletki o mocy 25 mg raz na dobę przez pierwszy tydzień leczenia. Następnie lekarz będzie podwajał dawkę co dwa tygodnie, aż do uzyskania dawki maksymalnej 200 mg raz na dobę lub maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Zaburzenia rytmu serca

Zalecana dawka leku Betaloc ZOK wynosi 100-200 mg raz na dobę.

Czynnościowe zaburzenia serca z kołataniem serca

Zalecana dawka wynosi 100 mg raz na dobę. W razie konieczności lekarz może zwiększyć dawkę do 200 mg raz na dobę.

Zapobieganie wystąpieniu kolejnego zawału mięśnia sercowego lub nagłego zgonu po ostrej fazie zawału mięśnia sercowego. Zalecana dawka wynosi 200 mg raz na dobę.

Profilaktyka migreny

Zalecana dawka wynosi od 100 mg do 200 mg raz na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Betaloc ZOK jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożadane:

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów)

 • Zmęczenie.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

 • zawroty głowy,
 • ból głowy,
 • zwolnienie czynności serca; należy niezwłocznie poinformować o tym lekarza, bo może on zmniejszyć dawkę leku lub stopniowo
 • zaprzestać podawania leku,
 • kołatanie serca,
 • zmiany ciśnienia tętniczego związane ze zmianą pozycji ciała (bardzo rzadko z omdleniem),
 • duszność podczas wysiłku,
 • nudności,
 • ból brzucha,
 • biegunka,
 • zaparcie,
 • uczucie ziębnięcia rąk i stóp.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

 • depresja,
 • bezsenność,
 • koszmary senne,
 • zaburzenia koncentracji,
 • senność,
 • uczucie pieczenia, mrowienia lub drętwienia (parestezje),
 • nasilenie istniejącej niewydolności serca,
 • zaburzenia przewodzenia w sercu, stwierdzane w EKG (blok serca I stopnia),
 • gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego podczas zawału (wstrząs kardiogenny),
 • skurcz oskrzeli,
 • wymioty,
 • wysypka skórna,
 • nasilone pocenie,
 • kurcze mięśni,
 • ból zamostkowy,
 • obrzęki,
 • zwiększenie masy ciała.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

 • nerwowość,
 • stany lękowe,
 • zaburzenia widzenia,
 • suchość i (lub) podrażnienie oczu,
 • zapalenie spojówek,
 • zaburzenia przewodzenia w sercu, zaburzenia rytmu serca, nasilenie istniejącego bloku przedsionkowo – komorowego,
 • zblednięcie, zasinienie, a następnie zaczerwienienie palców z towarzyszącym zdrętwieniem i bólem (zespół Raynauda),
 • nieżyt błony śluzowej nosa,
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej,
 • wypadanie włosów,
 • zaburzenia erekcji (impotencja),
 • zaburzenia czynności wątroby (stwierdzane w badaniach krwi),
 • dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (przeciwciała wykorzystywane w rozpoznawaniu chorób tkanki łącznej).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 • zgorzel (martwica tkanek) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami krążenia obwodowego,
 • zmniejszona liczba płytek krwi, co może powodować łatwe powstawanie siniaków,
 • splątanie,
 • omamy,
 • utrata lub zaburzenia pamięci,
 • zaburzenia smaku,
 • szum uszny,
 • nasilenie chromania przestankowego (ból nóg podczas chodzenia),
 • zapalenie wątroby,
 • nadwrażliwość na światło,
 • zaostrzenie łuszczycy,
 • ból stawów.

Lek Betaloc ZOK a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Dotyczy to również kropli do oczu, leków podawanych we wstrzyknięciu, leków dostępnych bez recepty, w tym leków ziołowych i suplementów diety. Niektóre leki mogą wpływać na działanie innych leków. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków:

 • Leki stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (takie jak glikozydy naparstnicy/digoksyna, antagoniści wapnia, leki przeciwarytmiczne, leki blokujące zwoje współczulne, hydralazyna).
 • Inne leki, takie jak inhibitory monoaminooksydazy (MAO), wziewne anestetyki, leki przeciwbakteryjne (ryfampicyna), leki stosowane w chorobie wrzodowej (cymetydyna), leki przeciwzapalne (np. indometacyna, celekoksyb), niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, leki przeciwhistaminowe, inne leki blokujące receptory β-adrenergiczne (np. krople do oczu) oraz inne substancje (np. alkohol, niektóre hormony).
 • Jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie klonidynę i lek Betaloc ZOK a konieczne jest przerwanie leczenia klonidyną, lek Betaloc ZOK należy odstawić na kilka dni przed przerwaniem przyjmowania klonidyny.
 • Jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe, lekarz może zmienić ich dawkowanie.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować u kobiet w ciąży, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla płodu. Ogólnie, leki β-adrenolityczne, w tym metoprolol, mogą powodować uszkodzenie płodu i przedwczesny poród.

Jeśli kobieta leczona lekiem Betaloc ZOK zajdzie w ciążę, powinna jak najszybciej poinformować o tym lekarza.

Karmienie piersią

Leku Betaloc ZOK nie należy stosować w okresie karmienia piersią, chyba że korzyści wynikające z jego zastosowania są większe niż ryzyko dla dziecka karmionego piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Należy sprawdzić, jaka jest indywidualna reakcja pacjenta po zażyciu leku Betaloc ZOK, ponieważ u niektórych pacjentów mogą wystąpić zawroty głowy lub zmęczenie zaburzające sprawność psychofizyczną.

Powyższe dane mają charakter informacyjny i nie mogą zastąpić przeczytania ulotki leku ani wizyty u lekarza. Pełny wykaz informacji dotyczących stosowania leku znajduje się na ulotce produktu, dlatego zawsze przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.