APAP dla dzieci FORTE, zawiesina 150 ml

APAP dla dzieci FORTE, zawiesina 150 ml

0,0 (0)
Cena
26,81 zł

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
USP Zdrowie Sp. z o.o.
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Opinie (0)
Porady

APAP dla dzieci FORTE, zawiesina 150 ml

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 minutach. Paracetamol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazania

Preparat jest wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

  • gorączki (także w przebiegu ospy wietrznej lub biegunki wirusowej)
  • bólu o małym i umiarkowanym nasileniu (np. bólu głowy, bólu gardła, bólu w przebiegu grypy lub przeziębienia, bólu związanego z zapaleniem ucha środkowego, bólu zęba, bolesnego ząbkowania, bólów menstruacyjnych, bólów mięśni i kości, bólu związanego z odczynem poszczepiennym, bólu po zabiegu usunięcia migdałków podniebiennych).

Preparat przeznaczony jest do stosowania u dzieci po 12. roku życia i u dorosłych.

Przeciwwskazania

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby).
Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Nie stosować dawek większych niż zalecane. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane.

W wyniku długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych (ponad 3 miesiące), co drugi dzień lub częściej, może wystąpić lub nasilić się ból głowy, który nie powinien być leczony poprzez zwiększenie dawki. Należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania leków przeciwbólowych. Nagłe odstawienie po długotrwałym, w dużych dawkach, nieprawidłowym stosowaniu leków przeciwbólowych może prowadzić do bólów głowy, zmęczenia, bólu mięśni, nerwowości i objawów wegetatywnych. Te objawy z odstawienia ustępują w ciągu kilku dni. Do tego czasu należy unikać dalszego przyjmowania leków przeciwbólowych i nie należy rozpoczynać ponownie ich stosowania bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób:

• z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby
• z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (w tym zespół Gilberta)
• z ostrym zapaleniem wątroby
• równolegle stosujących leki wpływające na czynność wątroby
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (u osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych)
• z niedokrwistością hemolityczną
• nadużywających alkoholu
• długotrwale odwodnionych i/lub niedożywionych.

W przypadku chorych poddawanych dializom lekarz może rozważyć zastosowanie dawek uzupełniających, ponieważ dializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu we krwi.

Podczas leczenia bardzo rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne, takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), zespół Stevensa i Johnsona i martwica toksyczna-rozpływna naskórka. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów wysypki skórnej, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

U osób wyniszczonych, niedożywionych, odwodnionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Osoby uczulone na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub inne salicylany powinny zachować ostrożność, ponieważ niewielki odsetek tej grupy (do 5%) może również być uczulony na paracetamol.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu

• preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego);
• preparat zawiera sacharozę, osoby z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy, zaburzonym wchłanianiem glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinny go stosować; dawki powyżej 10 ml zawiesiny zawierają więcej niż 5 g sacharozy na dawkę, co należy wziąć pod uwagę u osób z cukrzycą; sacharoza może być szkodliwa dla zębów.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie

Preparat ma postać zawiesiny doustnej. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca odmierzenie dawki. Przed użyciem wstrząsnąć. Preparatu nie należy rozcieńczać. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zalecana dawka dobowa paracetamolu to około 60 mg na kg masy ciała na dobę podzielona na 4 lub 6 dawek w ciągu doby, to jest 15 mg na kg masy ciała co 6 godzin lub 10 mg na kg masy ciała co 4 godziny.

Przykładowe dawki jednorazowe w zależności od wieku i masy ciała przy podaniu co 6 godzin:
0 miesięcy życia (3 kg): 45 mg (1,125 ml)
1 miesiąc życia (4 kg): 60 mg (1,5 ml)
2 miesiące życia (5 kg): 75 mg (1,875 ml)
3 miesiące życia (6 kg): 90 mg (2,25 ml)
4–5 miesięcy życia (7 kg): 105 mg (2,625 ml)
6–12 miesięcy życia (8–10 kg): 120–150 mg (3–3,75 ml)
2–3 lat (11–15 kg): 165–225 mg (4,125–5,625 ml)
4–6 lat (16–22 kg): 240–330 mg (6–8,25 ml)
6–9 lat (23–30 kg): 345–450 mg (8,628–11,25 ml)
6–9 lat (31–40 kg): 465–600 mg (11,625–15 ml)
powyżej 41 kg: 615–100 mg (15,375–25 ml).

Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 60 mg paracetamolu na kg masy ciała na dobę.

Nie stosować w połączeniu z innymi produktami zawierającymi paracetamol. Nie przekraczać zalecanej dawki ze względu na ryzyko poważnego uszkodzenia wątroby.

Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilają się lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

U osób z zaburzeniami czynności nerek, lekarz zadecyduje o zmianie dawkowania:
współczynnik filtracji kłębuszkowej 10–15 ml/minutę – 500 mg co 6 godzin;
współczynnik filtracji kłębuszkowej poniżej 10 ml/minutę – 500 mg co 8 godzin.

U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta, lekarz zadecyduje o zmniejszeniu dawki lub wydłużeniu odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami.

U osób:
• dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
• z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, z zespołem Gilberta
• odwodnionych
• długotrwale niedożywionych
dawka maksymalna wynosi 2 g na dobę.

Po każdym zastosowaniu preparatu szyjkę butelki należy wytrzeć do czysta i dokładnie zamknąć butelkę.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.

Interakcje

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
• lekami przyspieszającymi opróżnianie żołądka, np. metoklopramid (zwiększenie szybkości wchłaniania paracetamolu)
• lekami hamującymi opróżnianie żołądka, np. propantelina (opóźnianie wchłanianie paracetamolu)
• lekami przeciwzakrzepowymi z grupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparynami (zwiększone ryzyko krwawień)
• induktorami enzymów wątrobowych, takimi jak: ryfampicyna, barbiturany, niektóre leki przeciwpadaczkowe np. karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, prymidon oraz ziele dziurawca (możliwe zwiększenie hepatotoksyczności paracetamolu w wyniku zwiększonego i szybkiego powstawania toksycznych metabolitów)
• zydowudyną (możliwe nasilanie toksycznego działania zydowudyny na szpik kostny, ryzyko neutropenii)
• z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania (możliwe wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) (zwiększenie ryzyka występowania zaburzeń czynności nerek, raka nerki lub pęcherza moczowego)
• kofeiną (nasilenie przeciwbólowe działanie paracetamolu)
• probenecydem (konieczność zmniejszenia dawki paracetamolu)
• chloramfenikolem (możliwe zwiększenie stężenia chloramfenikolu w osoczu i nasilenie jego działania toksycznego)
• salicylamidem (możliwe wydłużenie okresu półtrwania paracetamolu)
• izoniazydem (zmniejszenie klirensu paracetamolu, nasilenie jego działania i toksyczności)
• lamotryginą (możliwe osłabienie działania lamotryginy).

Podczas stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Działania niepożądane

Jak każdy lek, również APAP dla dzieci FORTE może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często: lekka senność, nudności, wymioty,

Niezbyt często: zawroty głowy, senność, nerwowość, uczucie pieczenia w gardle, biegunka, ból brzucha, zaparcie, nefrotoksyczność,

Rzadko: alergiczne zapalenie skóry, w tym reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd), rumień i obrzęk naczynioruchowy,

Bardzo rzadko: małopłytkowość, leukopenia, pancytopenia, skurcz oskrzeli u pacjentów osób predysponowanych, ciężkie reakcje skórne,

Po zastosowaniu dużych dawek paracetamolu mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, objawiające się zwiększeniem aktywności aminotransferaz wątrobowych.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki i skonsultuj się z lekarzem bądź farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu i zdrowiu

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.