Na receptę

Amlozek 5 mg 30 sztuk

0,0 (0)
Cena leku zależy od przysługującej odpłatności umieszczonej na recepcie.
Wybierz odpłatność
bez refundacji
poziom odpłatności 30%
Cena 8,10 zł do 13,14 zł
Zamów do apteki. Produkt otrzymasz po okazaniu recepty lub podaniu kodu e-recepty w aptece.

DARMOWA DOSTAWA W 24H

Typ preparatu:
Producent:
Adamed Sp.z O.o. Pieńków 149, Czosnów K/wa
Postać:
Opakowanie:
Uwaga: Zamówiony przez stronę lek dostarczony będzie do apteki specjalistycznym transportem przeznaczonym do przewozu produktów leczniczych.
Opis
Dostawa
Porady

Amlozek 5 mg jest to lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Wskazania:

Nadciśnienie tętnicze. Przewlekła, stabilna dławica piersiowa. Naczynioskurczowa dławica piersiowa (typu Prinzmetala).

Dawkowanie:

Dorośli: w leczeniu zarówno nadciśnienia tętniczego, jak i choroby niedokrwiennej serca, dawka początkowa wynosi zwykle 5 mg raz/dobę. Dawkę tę można zwiększyć do dawki maks. 10 mg/dobę w zależności od efektu klinicznego. Jednoczesne stosowanie tiazydowych leków moczopędnych, leków blokujących receptory β -adrenergiczne oraz inhibitorów konwertazy angiotensyny nie wymaga modyfikowania dawki amlodypiny. Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: zaleca się dawkowanie przedstawione powyżej. Amlodypina stosowana w takich samych dawkach jest jednakowo dobrze tolerowana przez chorych w wieku podeszłym i młodszych. Stosowanie u dzieci: skuteczność i profil bezpieczeństwa stosowania amlodypiny u dzieci nie zostały ustalone. Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: amlodypinę można stosować u chorych z niewydolnością nerek w zwykłych dawkach. Stężenie amlodypiny w surowicy nie jest skorelowane ze stopniem uszkodzenia nerek. Lek nie jest eliminowany z ustroju podczas dializy.

Przeciwwskazania:

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u chorych ze stwierdzoną nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny, amlodypinę oraz na pozostałe składniki preparatu.

Przedawkowanie:

Dostępne dane wskazują że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń obwodowych oraz możliwej odruchowej tachykardii. Donoszono o znacznym i prawdopodobnie długotrwałym zmniejszeniu ciśnienia tętniczego, prowadzącym do wystąpienia wstrząsu włącznie. Podanie węgla aktywowanego zdrowym ochotnikom tuż po lub do 2 h po przyjęciu amlodypiny w dawce 10 mg znacząco obniżało wchłanianie amlodypiny. W niektórych przypadkach celowe może być płukanie żołądka. Objawowa hipotonia spowodowana przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania krążenia, w tym częstego monitorowania czynności serca i oddechu, uniesienia kończyn oraz utrzymywania wystarczającej objętości płynów krążących i diurezy. Może być celowe podanie leków presyjnych, powodujących przywrócenie prawidłowego napięcia naczyń i ciśnienia krwi, jeśli nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Korzystne może być dożylne zastosowanie glukonianu wapnia, mające na celu odwrócenie efektu blokady kanału wapniowego. Skuteczność dializy jest wątpliwa z uwagi na znaczny stopień wiązania amlodypiny z białkami osocza.

Działanie:

Amlodypina jest antagonistą wapnia (związkiem hamującym napływ jonów wapnia do komórki przez wolny kanał wapniowy). Lek hamuje przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową do wnętrza komórki mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego. Mechanizm hipotensyjnego działania amlodypiny jest wynikiem bezpośredniego działania rozkurczowego na mięśnie gładkie naczyń.

Skład:

1 tabletka zawiera 5 mg lub 10 mg amlodypiny w postaci bezylanu amlodypiny.

Ostrzeżenia:

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością krążenia: w długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo (PRAISE-2), w którym stosowano amlodypinę u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (NYHA III i IV) o etiologii innej niż niedokrwienna, zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc, pomimo braku istotnych różnic w występowaniu zaostrzenia niewydolności serca w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Stosowanie u pacjentów z upośledzoną czynnością wątroby: podobnie jak w przypadku innych antagonistów wapnia, T0,5 amlodypiny jest przedłużony u pacjentów z niewydolnością wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie pacjentów, stosowanie leku wymaga zatem zachowania ostrożności. Doświadczenia kliniczne zdobyte w trakcie stosowania amlodypiny wskazują, że mało prawdopodobny jest wpływ leku na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.