Regulamin świadczenia usług i sprzedaży w serwisie Świat Leku obowiązuje od 15.09.2023

Właścicielem strony internetowej www.swiatleku.pl jest HURTAP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca przy ul. Górniczej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021934, posiadająca nadany numer NIP 7752155163, REGON 472274051, kapitał zakładowy w kwocie 10.147.500,00 opłacony w całości.


§2

1. W serwisie zakupowym swiatleku.pl istnieje możliwość internetowego systemu składania zamówień z odbiorem osobistym w aptece, w ramach którego oferowane są produkty lecznicze (produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza oraz produkty lecznicze bez recepty), wyroby medyczne, suplementy diety, środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dermokosmetyki, produkty kosmetyczne i pielęgnacyjne dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski (zwane dalej produktami).

2. W serwisie zakupowym swiatleku.pl nie prowadzi się sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

§3

1. HURTAP SA nie jest sprzedawcą produktów oferowanych na stronie internetowej www.swiatleku.pl, HURTAP SA udostępnia jedynie stronę internetową www.swiatleku.pl, Sprzedawcą jest apteka, która zostanie wybrana przez Klienta spośród aptek wyszczególnionych na stronie.

2. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatu Inpost podmiotem realizującym sprzedaż  jest AFARM SP. Z O.O., ul. Parzęczewska 35 95-100 ZGIERZ posiadająca NIP: 7321927218, REGON : 472928541,KRS 0000058665 - Apteka Św. Franciszka ul. Sporna 36/50 91-738 Łódź

§4

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.


§5

Korzystanie z serwisu www.swiatleku.pl wymaga spełniania przez system teleinformatyczny Klienta minimalnych wymagań technicznych tj.: posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

§6

Zasady zakupów za pośrednictwem serwisu swiatleku.pl polegają na wybraniu do wirtualnego koszyka produktów oferowanych w różnych działach serwisu, a następnie dokonanie wyboru sposobu odbioru oraz metody płatności.

§7

Metody płatności za zamówione produkty są następujące :

- przy odbiorze w siedzibie apteki  
- przedpłata na konto w przypadku wysyłki towaru
- przy odbiorze kurierowi

§8

Po złożeniu zamówienia Klient dostaje pocztą elektroniczną informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, która zawiera numer zamówienia, spis zamówionych produktów, kwotę do zapłaty oraz wybraną metodę płatności.

§9

W toku realizacji zamówienia Klient informowany jest na adres e-mail o statusie zamówienia.

§10

Do każdego zamówienia dołączany jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Klienta.

§11

Zamówienia przyjmowane są 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu.

§12

Zamówienia z odbiorem osobistym realizowane są w terminie 1-3 dni roboczych. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą realizowane od dnia roboczego następującego po nich.

§13

Wszystkie ceny zamieszczone na stronie www.swiatleku.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek Vat (są cenami brutto). Wiążąca jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

§14

Odbiór zamówionego produktu następuje według wyboru Klienta osobiście bezpośrednio w siedzibie wybranej Apteki.

§15

Administrator serwisu swiatleku.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana ceny nie dotyczy produktów wcześniej zamówionych.

§16

Serwis swiatleku.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe z przeznaczeniem użycie zakupionych w nim produktów, ani za skutki błędnej interpretacji treści dołączonych do opakowania ulotek.

§17

Klient przy wyborze produktu powinien kierować się jedynie opisem produktu. Zdjęcia umieszczone przy produkcie mają jedynie charakter poglądowy.

§18

Informacje o produkcie (właściwości, działanie rodzaj i wielkość opakowania) zamieszczane są zgodnie z danymi podanymi przez producenta lub importera. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z ulotką załączoną do opakowania lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

§19

Zastrzega się możliwość nie sprzedania przez Aptekę ilości większej niż 2 opakowania produktu.

§20

Zamówione produkty będzie można odebrać przez 7 dni od daty wysłania powiadomienia o gotowości zamówienia do odbioru. Po tym terminie zamówienie będzie anulowane.

§21

Produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydawane z apteki mogą być zwracane do apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego ( art. 96 ust. 6 ustawy z dnia 6 października 2011r. Prawo farmaceutyczne tj. Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271). Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, której przedmiotem są produkty lecznicze, wyroby medyczne lub środki specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

§22

Reklamacje związane z zakupionymi produktami należy składać Aptece, w której dokonano zakupu. Reklamacje rozpatrywane będą przez Aptekę dokonującą sprzedaży w terminie do 4 dni, a gdyby to było niemożliwe Klient zostanie w tym okresie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§23

 1. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”), informujemy iż Administratorem gromadzonych danych osobowych jest HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca, przy
  ul. Górniczej 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021934, posiadająca nadany numer NIP 7752155163, REGON 472274051, kapitał zakładowy w kwocie 10.147.500,00 opłacony w całości (zwany dalej „Administrator”).

 2. Kontakt z Administratorem poza siedzibą w Łęczycy możliwy jest także pod adresem e-mail: kontakt@swiatleku.pl.

 3. Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem: iod@hurtap.com.pl.

 4. Administrator Serwis Swiatleku.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów. Dane zbierane są w niezbędnym zakresie w stosunku do celów w jakich są przetwarzane.

 5. Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz b) RODO, wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia, oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące np. dostępności produktu i nie będą wykorzystywane do innych celów.

 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie apteki, w których realizowane są zamówienia lub w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane
  z dostępnością produktu, odbiorcą mogą być również instytucje upoważnione do ich otrzymania tych danych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
  w przypadkach, gdy jest to niezbędne do skorzystania z określonej usługi. uniemożliwia jej prawidłową realizację.

 11. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 12. Zmian o których  mowa w pkt. 10 można dokonać po zalogowaniu się do serwisu i wejściu w zakładkę „Twoje dane”. Usunięcie danych osobowych (konta) następuje po zgłoszeniu mailowym na adres kontakt@swiatleku.pl. Zgłoszenie powinno być wysłane z adresu mailowego (prawidłowego dla danego konta) zarejestrowanego w serwisie.

 13. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego, a  także prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: kontakt@swiatleku.pl.

 14. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 15. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

§24

Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia, oraz w celach związanych z udzielaniem odpowiedzi na zadane pytania np. dotyczące dostępności produktu. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych tylko w wyżej wymienionym zakresie.

§25

Serwis jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP: 527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Aptece, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

§26

Użytkownik dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 29.

§27

Klientom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

§28

Administrator serwisu swiatleku.pl zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie bez konieczności uzasadniania ich przyczyn, zmiany te wchodzą w życie po upływie 7 dni do daty opublikowania ich na stronie internetowej pod adresem  www.swiateku.pl.

§29

Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian w Regulaminie realizowane są na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.

§30

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia: 20.11.2020 r.

Wcześniej obowiązujący regulamin znajduje się tutaj.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.