KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (określane jako „RODO”), informujemy iż:

 1. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest HURTAP Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca, przy ul. Górniczej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021934, posiadająca nadany numer NIP 7752155163, REGON 472274051, kapitał zakładowy w kwocie 10.147.500,00 opłacony w całości (zwany dalej „Administrator” - ADO).

 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@hurtap.com.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie zostały pozyskane z formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://www.swiatleku.pl/auth/register.

 4. Dane osobowe przekazywane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) oraz b) RODO, wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia, oraz udzielania odpowiedzi na zadane pytania dotyczące np. dostępności produktu.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom.

 7. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie apteki, w których realizowane są zamówienia lub w celu udzielania odpowiedzi na zapytania związane np. z dostępnością produktu, odbiorcą mogą być również instytucje upoważnione do ich otrzymania tych danych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 9. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, oraz do momentu ewentualnego odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w przypadkach, gdy jest to niezbędne do skorzystania z określonej usługi. uniemożliwia jej prawidłową realizację.

 11. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 12. Każdemu Klientowi, którego dane dotyczą, w każdym czasie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego, a także prawo do przenoszenia danych poprzez kontakt z Administratorem pod wskazanym adresem: kontakt@swiatleku.pl.

 13. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 14. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  tj. bez ludzkiej ingerencji w jej podejmowanie.

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.