KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest HURTAP SA z siedzibą w Łęczycy pod adresem 99-100 Łęczyca przy ul. Górniczej 2 (dalej jako „ADO”).

 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@hurtap.com.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie zostały pozyskane z formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie https://www.swiatleku.pl/auth/register.

 4. W formularzu rejestracyjnym dane osobowe są gromadzone przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prawidłową realizacją zamówienia

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub do czasu zakończenia realizacji usługi.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych;

 8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.

 9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednakże konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usługi.

 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

Informacja dotycząca polityki plików cookies: Informujemy, iż w naszych serwisach internetowych korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Dalsze korzystanie z naszych serwisów, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, opisaną w Polityce prywatności.